Endring i konsernledelsen i JM

Report this content

Hilde Vatne, administrerende direktør for JM Norge AS, og Markus Heino, administrerende direktør for JM Suomi Oy, går fra og med 1. januar 2022 inn i JMs konsernledelse.

Hilde Vatne har med stor suksess bidratt til JM Norges positive utvikling siden 2011, og tiltrådte i 2021 stillingen som administrerende direktør for JM Norge AS. Markus Heino har siden 2013 vært administrerende direktør for JM Suomi Oy.

Susanne Persson forlater i forbindelse med dette stillingen som konstituert forretningsenhetsjef for JM Norge og JM Finland og går tilbake til sin ordinære rolle som forretningsenhetssjef for JM Bostad Riks og styreleder i JM Norge AS.

– Med Hilde og Markus i konsernledelsen styrker vi samordningen av virksomhetene i JMs markeder og vår kapasitet til å utvikle boliger til fornøyde kunder. Jeg vil samtidig takke Susanne for at hun i en periode tok på seg rollen som konstituert forretningsenhetsjef for JM Norge og JM Finland ved siden av sin ordinære stilling, sier Johan Skoglund, JM AB’s administrerende direktør og konsernsjef.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte:
Johan Skoglund, administrerende direktør og konsernsjef, +46 8 782 87 00
Katarina Rimmerfeldt, kommunikasjonssjef +46 73 432 61 20

JM er en av Nordens ledende prosjektutviklere av boliger og boligområder. Virksomheten er fokusert på nyproduksjon av boliger med attraktiv beliggenhet med tyngdepunkt i ekspansive storbyområder og universitetsbyer i Sverige, Norge og Finland. Vi arbeider også med prosjektutvikling av næringslokaler og entreprenørvirksomhet, hovedsakelig i Stor-Stockholm-området. JM skal i all virksomhet arbeide for langsiktig bærekraft. Vi omsetter for cirka 15 milliarder svenske kroner og har cirka 2 400 medarbeidere. JM AB er et allmennselskap notert på NASDAQ Stockholm i segmentet Large Cap. Mer informasjon på www.jm.no