JM selger entreprenørvirksomheten i Norge

Report this content

JM har inngått en avtale om salg av den eksterne entreprenørvirksomheten i Norge, JM Entreprenør AS til Vicon AS. Vicon AS er et selskap i den norske KB Gruppen AS. Avtalt virksomhetsverdi er ca 40 MSEK.

Det avtalte salget innebærer et positivt resultat i fjerde kvartal 2019 på 15 MSEK som vil bli resultatført innen forretningsområdet JM Entreprenad. Gjennomføringen av salget forutsetter godkjennelse av norske konkurransemyndigheter. JM Entreprenør AS har de siste årene hatt en gjennomsnittlig omsetning på cirka 550 MSEK. JM Entreprenads virksomhet vil fremover bli innrettet mot anleggsvirksomhet i Sverige, i nåværende form, der synergiene er tydelige med JMs egenregiutvikling av boliger.

– I og med salget av JM Entreprenør AS tar JM ytterligere et steg for å rendyrke vår virksomhet mot prosjektutvikling av boliger samtidig som JM Entreprenør AS gis mulighet til å utvikles som entreprenørselskap, sier Johan Skoglund, konsernsjef i JM.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte:
Sören Bergström, affärsenhetschef JM Entreprenad, +46 (0) 8-782 88 84
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, +46 (0) 8-782 14 29

JM er en av Nordens ledende prosjektutviklere av boliger og boligområder. Virksomheten er fokusert på nyproduksjon av boliger med attraktiv beliggenhet med tyngdepunkt i ekspansive storbyområder og universitetsbyer i Sverige, Norge og Finland. Vi arbeider også med prosjektutvikling av næringslokaler og entreprenørvirksomhet, hovedsakelig i Stor-Stockholm-området. JM skal i all virksomhet arbeide for langsiktig bærekraft. Vi omsetter for cirka 16 milliarder svenske kroner og har cirka 2 600 medarbeidere. JM AB er et allmennselskap notert på NASDAQ Stockholm i segmentet Large Cap. Mer informasjon på www.jm.no.