STOR PÅGANG: JOBBSØKERE MARKEDSFØRER SEG PÅ NETTET SOM ALDRI FØR.

Til redaksjonen Tema: Jobb og karriere STOR PÅGANG: JOBBSØKERE MARKEDSFØRER SEG PÅ NETTET SOM ALDRI FØR. CV-databaser med interaktiv, letttilgjengelig og skreddersydd teknologi har gjort Internett til et viktig instrument for jobbsøkere. Med 40 % vekst i 2004 kan bransjen konstatere at nettannonsering eksploderer. Samtidig registrerer bransjen en stor pågang fra jobbsøkere, som ønsker å markedsføre seg på nettet. Jobbdirekte, den nest største av aktørene i det norske markedet, har i løpet av de siste tre måneder registrert en økning på 40% i sin CV-database, samtidig med en omsetningsvekst på 50% i fjor. Tegn i markedet nå kan tyde på endring i forhold til tidligere. Opp gjennom årene har bransjen kunnet registrere at når tilgang på ledige stillinger øker, så har veksten i antall jobbsøkere som markedsfører seg på nett, flatet noe ut. "Det vi ser nå må være gjennombruddet; at Internett som et interaktivt medium er i ferd med å bli et modent kommunikasjonsinstrument for bedrifter og jobbsøkere." Det sier Roar Walmann, daglig leder i Jobbdirekte AS, den nest største aktøren i bransjen og en av de få aktørene som har vært med fra starten. Det har skjedd mye i markedet og innen produktutvikling, siden stillinger på nett startet for ca. 8 år siden. Nå finner jobbsøkere og bedrifter hverandre både gjennom stillingsannonser i aviser, annonser på nett og gjennom CV-databaser. "At CV-databaser også har blitt et viktig medium, skyldes at markedet, jobbsøkere og bedrifter, har fått meget brukervennlige Internettbaserte verktøy", sier Walmann. "I dag tilbyr vi godt webdesign og en unik, intelligent og gjennomprøvd teknologi for matching av jobbsøkere og bedrifter; et interaktivt verktøy slik at bedrifter og jobbsøkere enkelt kan finne og kommunisere med hverandre", fortsetter han og understreker:" Det er grunnen til at vi på samme tid opplever en rekordvekst både i omsetning og i antall aktive jobbsøkere." Jobbdirekte er en liten aktør i den globale sammenhengen og har vokst i markedet ved å gå egne veier, bevisst på å utnytte sine lokale, positive særtrekk og kompetanse. Derfor omtales selskapet ofte som Askeladden i bransjen. Som en norsk, frittstående aktør og med full fokus på det norske markedet, fanger Jobbdirekte raskt opp signaler fra markedet og har lagt en vesentlig del av sine resursser i produktutvikling. Det har gitt resultater. Å bli omtalt som Askeladden, tar Walmann som et kompliment. "Vi gleder oss over tendensene i markedet - og at vi gjør det så godt for tiden", avslutter daglig leder i Jobbdirekte - Askeladden i bransjen. For mer informasjon kontakt: Roar Walmann, daglig leder Jobbdirekte AS, tlf. 906 44 066, roar.walmann@jobbdirekte.no. Om Jobbdirekte AS: Jobbdirekte AS er en av Norges aller eldste og største aktører innen stilling på nett målt i omsetning, og er privateiet og uavhengig. Selskapet har 18 ansatte, har hovedkontor i Tønsberg og avdelingskontor i Oslo. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no