Ny generasjon USB-kryptering fjerner USB-minner på avveie

Cryptzone lanserer en verdensnyhet; En ”Kill Pill”-funksjon til sin USB-krypteringsløsning Secured eUSB. ”Kill Pill” gjør det mulig for brukeren eller administratoren å lese/slette innholdet på en mistet eller stjålet USB-pinne fra internett, uavhengig av tid og hvor i verden den måtte befinne seg.

Å kunne beskytte USB-minner har blitt en sak med høy prioritering i mange selskap. Med den nye versjonen av Secured eUSB kan vi nå tilby et helt nytt sikkerhetsnivå, som svarer til dagens kjente kriterier for eksisterende og fremtidige informasjonssikkerhetslover i både Europa og USA. Secured eUSB inneholder, i tillegg til ”Kill Pill”, en rekke nye funksjoner og forbedringer for å imøtekomme de stadig økende sikkerhetskravene i store selskaper, blant annet synkronisert innlogging mot Microsoft Active Directory® og DCR – Data Content Reporting. Hvert enkelt USB-minne har intelligens til løpende å rapportere en rekke opplysninger til en server, blant annet når den sist var i bruk, hvilke filer som ligger på den, hvor filene kommer fra, og ikke minst kan man se hvilke brukere som har gjort hva. USB-krypteringssystemet kan installeres på alle typer USB-minner, uavhengig av om de allerede er i drift med lagrede data, eller er helt nye. Stadig mer informasjon lagres og kommuniseres daglig ved hjelp av USB-minne. En fersk undersøkelse av Cryptzone viser at flere enn seks av ti informasjonssikkerhetsansvarlige blant selskapenes globale kunder, daglig bekymrer seg over at sensitiv informasjon skal havne i gale hender. ”Vi har lyttet nøye til markedets krav, og kommer nå med en stor oppdatering av vår USB-krypteringsløsning, Secured eUSB,” sier Peter Davin, Adm.dir. i Cryptzone. ”Med blant annet ”Kill Pill”-funksjonen, forbedringer og forenklinger for brukeren, samt flere muligheter for å skreddersy installasjonsløsninger for selskaper, kan vi imøtekomme den sterkt økende etterspørselen det er på denne typen sikkerhetsløsninger.”

Tags: