• news.cision.com/
  • Kardex Remstar/
  • Kardex Remstar er valgt som leverandør av automatisk lagerløsningen til Norsk helsearkiv sitt nybygg på Tynset

Kardex Remstar er valgt som leverandør av automatisk lagerløsningen til Norsk helsearkiv sitt nybygg på Tynset

Report this content

Kardex Remstar har blitt valgt som leverandør på automatisert lagerløsning til Norsk helsearkiv sitt nybygg på Tynset og vil installere en komplett løsning basert på lagerautomater og styringssoftware. Bygget er på ca 2500 m2 i to etasjer med et ca 12,5 meter høyt lager. Prosjektet ferdigstilles i første halvår 2019. 

Bakgrunn

Ved behandlingen av statsbudsjettet i 2009, besluttet Regjeringen å opprette Norsk helsearkiv. Helsearkivet skulle ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene, og forvalte disse for bruk til forskning og andre dokumentasjonsformål. Det ble også besluttet at helsearkivet skulle organiseres i Arkivverket og lokaliseres på Tynset. Norsk helsearkiv har i samarbeid med Statsbygg utarbeidet kravspesifikasjon for den nye bygningen på Tynset. Kravspesifikasjonen krever at bygget skal ha effektive produksjonslinjer for digitalisering av fysisk arkivmateriale, at arkivmaterialet skal mellomlagres i et effektivt og automatisert lagersystem, og at det skal etableres et betydelig datasenter for langtidslagring av både digitalt skapte og digitaliserte pasientjournaler, samt forvaltning av Helsearkivregisteret. Helsearkivregisteret vil etterhvert inneholde en betydelig informasjonsmengde, selv i europeisk sammenheng. Norsk helsearkiv blir et landsdekkende arkiv for sykehussektoren. Både offentlige og private virksomheter får avleveringsplikt til Norsk helsearkiv.

Installasjonen

Ved å automatisere lagringen av det fysiske arkivmaterialet, opprettes både mer effektive arbeidsprosesser og et komfortabelt og ergonomisk arbeidsmiljø. Heisautomatene fra Kardex Remstar vil samle alt materiale på et minimalt gulvareal og hente frem dokumenter direkte til de ansatte i en ergonomisk arbeidshøyde. De trenger derfor ikke å bevege seg lange avstander, bruke tid på å lete eller belaste kroppen med unødvendige bevegelser.

Kardex Remstar Heisautomater - Shuttle XP

Heisautomaten Shuttle XP fra Kardex Remstar er et lukket system, utviklet for effektiv lagring og plukking. Hyllene i automaten er plassert vertikalt på hver side av heissjakten. I sjakten er det en ekstraktor som automatisk transporterer hyllene med varene til portåpningen når operatøren ønsker det. På minimal gulvflate utnyttes lagerets høyde maksimalt og enhver Shuttle XP kan brukes som en enkeltstående automat, eller ved behov settes sammen og kombineres i ett effektivt system.

Tags: