Etablering av Karsten Moholt Inspection & Repair Group

Report this content

Karsten Moholt får ny eier og går sammen med Aquamarine Subsea for å etablere Karsten Moholt Inspection & Repair Group, et større konsern rettet mot de voksende markedene for reparasjoner og vedlikehold innen olje- og gassindustrien.

 

Olje- og gassindustrien har de siste årene vært gjennom en betydelig omstilling, der fokus har vært på å øke ressursutnyttelsen og få ned det generelle kostnadsnivået. Mange selskaper har satset på bedre utnyttelse av eksisterende utstyr gjennom smart vedlikehold. Ambisjonen for de to selskapene som nå danner Karsten Moholt Inspection & Repair Group er å styrke tilbudet innen dette vekstmarkedet.

– Denne avtalen er gode nyheter for alle involverte.  Avtalen vil bidra til å sikre arbeidsplasser, legge grunnlaget for ny vekst og styrke vårt tilbud til kundene, sier Arne Hammer, administrerende direktør i Karsten Moholt. Sammen med Aquamarine vil vi kunne tilby et bredere tjenestespekter mot våre kunder, fortsetter Hammer.

Karsten Moholt er Norges ledende leverandør av spesialisert vedlikehold på elektromotorer og annet roterende elektrisk maskineri. Aquamarine Subsea er spesialist på inspeksjon og vedlikehold av utstyr for boring og brønnkontroll. Aquamarine ble etablert av HitecVision i 2014, og HitecVision er hovedeier i den nye etableringen.  

- Kombinasjonen gir selskapene en økt tilstedeværelse i Norge og internasjonalt, med styrket evne til å betjene et voksende behov for oppgradering og vedlikeholdsarbeid. Et konsern med spisskompetanse og dybde slik Karsten Moholt og Aquamarine tilbyr, behøves spesielt nå som industrien viser økende aktivitetsnivåer etter noen utfordrende år, sier Cathrine Bjaarstad, daglig leder i Aquamarine. Vi vil kunne utvide og ikke minst utvikle leveransetilbudet, og vi deler flere kunder i offshore markedet. Denne sammenslåingen posisjonerer oss bedre for å ta del i den kommende oppturen.

Karsten Moholt har over tre generasjoner og gjennom mer enn 70 år bygget opp unik kompetanse og erfaring innenfor sitt spesialfelt. Selskapet flyttet inn i nye og moderne lokaler i 2014 og startet en omfattende digital satsning i 2015. Dette gjør at konsernet i dag er verdensledende innenfor flere av sine fagfelt, med olje- og gassindustrien som det klart største kundesegmentet. Karsten Moholt omsatte for NOK 237 millioner i 2017 og har 160 ansatte, av disse er 145 på Askøy ved Bergen og 15 ved datterselskapet Teknor i Harstad.

Aquamarine har veletablerte posisjoner innen sine nisjemarkeder, og betjener markedet fra sine fasiliteter på Jørpeland utenfor Stavanger og i Houston, Texas. Aquamarine omsatte for NOK 85 millioner i 2017 og har 70 ansatte.

- Aksjonærene er veldig fornøyde med at HitecVision blir den nye eieren av Karsten Moholt. Selskapet har et stort potensiale, som HitecVision har alle forutsetninger for å kunne realisere sammen med dyktige ansatte. Eierskiftet vil legge til rette for fortsatt positiv utvikling og vekst i tiden fremover, sier Linn Cecilie Moholt på vegne av de tidligere eierne av Karsten Moholt.

- Karsten Moholt er en solid, attraktivt posisjonert virksomhet innenfor markeder vi kjenner godt. Linn Cecilie Moholt har sammen med dagens ledelse loset selskapet godt gjennom noen krevende år og man leverte gode resultater i 2017. Vi ser det som en spennende mulighet å videreutvikle selskapet, sier senior partner Jan Erik Rugland i HitecVision.

 - De ansatte i Aquamarine har vært gjennom en krevende periode og ser nå effektene av arbeidet som er lagt ned over de siste årene. Det er et godt tidspunkt for å posisjonere selskapet sammen med ledelsen for økningen vi ser kommer i offshoremarkedet, fortsetter Rugland.

Det fusjonerte selskapet har planer om både å utvide tjenestilbudet innen reparasjoner og vedlikehold, og å styrke seg geografisk.

- Nye Karsten Moholt Inspection & Repair Group har et solid fundament, og med HitecVision som eier vil det bli enklere å forfølge de mulighetene vi ser i markedet, sier Arne Hammer.

 

 

FOR YTTERLIGERE KOMMENTARER
Arne Hammer, CEO Karsten Moholt +47 932 48 111 

Cathrine Bjaarstad, Daglig leder Aquamarine +47 483 03 444

Jan Erik Rugland, Senior Partner HitecVision: +47 907 23 848

Om Karsten Moholt 

Karsten Moholt AS som ble etablert i 1945 har i tre generasjoner vært eid av Moholt-familien. Karsten Moholt er Norges største kompetansesenter for smart vedlikehold av roterende elektrisk utstyr. Bedriften leverer totale vedlikeholdsløsninger basert på en prediktiv vedlikeholdsfilosofi, tilstandsovervåkning og presisjonsvedlikehold i egne verksteder og i felt. Karsten Moholt tilbyr service, reparasjon, vikling og testing av roterende maskiner, som elektriske motorer, generatorer og transformatorer, samt monitorering og overvåkning. Karsten Moholt-konsernet eier også Harstad-selskapet Teknor. Karsten Moholt har globale kunder innen oljesektoren, kraftverk, maritim industri og landbasert industri.

For mer informasjon sewww.karstenmoholt.no

Om Aquamarine Subsea

Aquamarine Subsea ble etablert i 2014, men har lang historie fra Scana Offshore.  Aquamarine har spesialisert seg innen inspeksjon, vedlikehold, fabrikasjon, re-design og sertifisering av brønnkontroll og boreutstyr. I tillegg til Norge, har Aquamarine Subsea virksomhet i Houston, Texas der selskapet også leverer spesialisert hiv kompensasjonsutstyr for borerigger. Aquamarine Subsea’s kunder er større aktører innen offshore boring, olje service, og E&P.

For mer informasjon se: www.aquamarine.no

Om HitecVision

HitecVision, med nærmere 50 milliarder kroner under forvaltning, er Europas ledende aktive eierfond innen olje- og gassektoren. HitecVision har hovedkontor i Stavanger, og har over de siste 30 år utviklet en lang rekke norske og utenlandske selskaper i oljeindustrien. 

For mer informasjon se: www.hitecvision.com

Multimedia

Multimedia