Flagging KID ASA

Verdipapirfond forvaltet av Pareto Asset Management AS har den 30.09.2016 kjøpt 2.200.000 aksjer i KID ASA til kurs NOK 29,5 per aksje.

Etter dette eier fond forvaltet av Pareto Asset Management AS 4.041.000 aksjer tilsvarende 9,942 % av totalt antall aksjer i KID ASA.

Tags:

Abonner