JOHN DUEHOLM blir eksekutiv rådgiver

Kihlstedt & Dueholm, tidligere Kihlstedt & Partners, utvikler virksomheten gjennom at tilknytte nye deleiere, styremedlemmer og seniorrådgivere.

John Dueholm, tidligere viseadministrerende direktør og stedfortredende konsern-sjef for SAS, har gått inn som deleier og som følge av dette endres bedriftens navn til Kihlstedt & Dueholm, og åpner kontor i København.

Dr Anders Adrem, tidligere administrerende direktør for Quartz+Co i Sverige, er gått inn som deleier og Managing Partner for Kihlstedt & Dueholm AB.

Håkan Samuelsson som før var administrerende direktør og konsernsjef for MAN og i dag blant annet medlem av konsernstyret for Siemens, Volvo Car Corporation og Scandlines, er innvalgt i styret.

Sören Belin, tidligere administrerende direktør og konsernsjef for Green Cargo, er kommet inn som Senior Advisor.

- Gjennom mine år som administrerende direktør og medlem av den øverste bedriftsledelsen har jeg sett behovene for kvalifisert rådgivning på høyeste nivå. Jeg håper å kunne bidra med erfaringer fra eksekutiv sammenheng, og ser med entusiasme og ydmykhet frem til å medvirke i arbeidet med å utvikle rådgivnings-bedriften, sier John Dueholm.

- Jeg gleder meg over de erfaringer fra ledelse, industri, og nettverk som tilføres, og som skaper svært gode forutsetninger for å utvikle bedriften videre, og ser med entusiasme frem til å samarbeide med John i disse sammenhenger, sier Torbjörn Kihlstedt, grunnlegger av Kihlstedt & Partners, og styreleder i Kihlstedt & Dueholm.


Kontakt

For mer informasjon, vennligst kontakt Managing Partner, Dr Anders Adrem
+46 70 896 95 22, anders.adrem@kihlstedtdueholm.se, eller www.kihlstedtdueholm.se.

Om Kihlstedt & Dueholm

Kihlstedt & Dueholm tilbyr kvalifisert rådgivning til eiere, styrer og bedriftsledelser i nordisk næringsliv, i spørsmål som er kritiske for virksomhetens utvikling og vekst, konkurransekraft og verdiskapning.

Dokumenter og linker