• news.cision.com/
  • Kiilto/
  • Kiiltos ambisiøse vekstplaner sikrer en stabil vekst, fornyelse og miljøinnovasjoner

Kiiltos ambisiøse vekstplaner sikrer en stabil vekst, fornyelse og miljøinnovasjoner

Report this content

For mange betyr stabilitet at ting forblir uendret. Kiilto har eksistert i over 100 år og har virksomhet innen flere sektorer. For selskapet er det stabil suksess som muliggjør vekst, samtidig som det er motoren bak fornyelse og springbrettet for innovasjon.  

Kiilto ble grunnlagt i Finland og driver i dag i 11 land. Planen er å forbli like aktuelle også i fremtiden. Derfor strekker visjonen seg helt til 2080, men målet om et karbonnøytral Kiilto skal oppnås mye raskere – innen 2028 .  

Etter vekstplanen kom Kiilto inn på det norske markedet i 2018. Det ble gjort gjennom oppkjøp av Antibac AS, en anerkjent leverandør av hygieneløsninger og en lokal markedsleder innen desinfisering. Merkevaren Antibac har røtter  tilbake fra vinmonopolet og fyller 100 år neste år. I år styrket Kiilto også sin posisjon som en omfattende partner innen matvaretjenester i Norden, ved å kjøpe opp sin mangeårige leverandør av oppvaskløsninger – Svenska Diskbolaget AB. 

«Den jevne veksten betyr at vi kan investere i innovasjon, kontinuerlig utvikling av personalkompetanse og bærekraft i virksomheten vår», sier Ina Johansson, Kiiltos HR Business Partner i Skandinavia. 


Ina Johansson, Kiiltos HR Business Partner

Kiilto er rangert blant de mest suksessrike og største vekstbedriftene 

De tre siste årene har Kiilto vært blant de 2 prosentene finske aksjeselskaper, som har økt sin årlige omsetning med mer enn 10 prosent raskere enn gjennomsnittet innen sin viktigste næringskategori. I 2020 økte Kiiltos nettoomsetning med 32 prosent. 

Imidlertid er ikke vekst et kortsiktig fokus hos Kiilto. Et bevis på den langsiktige suksessen, er Kiiltos posisjon i Kauppalehtis suksessrangering* – både blant alle finske selskaper og blant de beste selskapene i sin egen bransje de siste ti årene. I Finland er det mindre enn 1 prosent av selskapene som har oppnådd en kombinasjon av vekst og langsiktig suksess de siste årene. 

Ifølge en undersøkelse utført av Kiilto tidligere i år, har Antibac en merkevarekjennskap på hele 93 % blant nordmenn.** 

«Bak vår langsiktige suksess og omdømme, ligger både ønsket og evnen til å fornye og bygge varige relasjoner til våre kunder og medarbeidere. Suksess er noe som bygges sammen, dette har vært litt av en reise til nå», sier Henrik Skibrek, Daglig Leder i Kiilto i Norge, når han forteller om bakgrunnen for prestasjonene.  

Vekst skyldes felles innsats 

Hvordan ser arbeidshverdagen ut hos et bærekraftig selskap? Ideer og initiativer samles systematisk. Hver «Kiiltonians» kan delta i omfattende forretningsutvikling, for eksempel gjennom interne Kiilto UP som er et internt innovasjonsprogram. Kiilto UP samler for tiden ideer for hvordan man kan utvikle nye forretningskonsepter innen service, for å hjelpe Kiiltos kunder med å lykkes. Tidligere har Kiilto UP vært et springbrett for mange nye produkter og løsninger. I Norge har de ansatte vært kilde til utviklingen av flere Antibac produkter de siste årene. 

 «Kiiltonians oppfordres til å ta en rolle innen fornyelse og utvikling, både som enkeltpersoner og sammen. Vi skaper muligheter for smidig eksperimentering, mens feil blir behandlet som læringsopplevelser. Suksess fødes gjennom at man tør å prøve noe nytt sammen. Hver medarbeider må føle at de virkelig har muligheten til å gjøre en forskjell for å komme videre», forklarer Johansson. 

Vekst alene motiverer ikke – mål må inspirere 

I følge medarbeiderundersøkelsen, oppfatter kiiltonians selskapets mål som viktige: I den siste medarbeiderundersøkelsen vurderte 92 prosent av kiiltonians selskapets driftsprinsipper og mål som enten ganske eller veldig positive. Vekst er ikke et mål i seg selv, men et middel for å nå felles mål. 

«Vekst krever meningsfulle mål som medarbeiderne ønsker å forplikte seg til. Spesielt vårt løfte til miljøet er noe som inspirerer oss alle, og som vi er oppriktig stolte av», sier Ina Johansson.  

 

    

--- 

* Dataene er basert på Alma Talent Information Services og Kauppalehtis 2020-oversikt over finske aksjeselskaper. Selskapenes suksess vurderes etter deres egen størrelseskategori, sammenlignet med både alle selskaper i Alma Talents database og andre selskaper i bransjen. Resultatet gjelder Kiilto Family Group som helhet. I oversikten oppnådde Kiilto både utmerkelser i kategorien vekstselskap og i kategorien langsiktige oppnåelser over 10 år. Vekstselskap-sertifikatet utstedes til to prosent av finske aksjeselskaper. Selskapets egenskaper som vurderes for å oppnå et vellykket sertifikat, inkluderer veletablert drift, stabil utvikling innen vekst, god ytelse og lønnsomhet, en sterk økonomisk struktur og likviditet som sikrer kontinuerlig drift. Utmerkelsen innen kategorien langsiktige oppnåelser gjennom 10 år gjaldt perioden 2012–2021, og er basert på regnskapsperioden 06/2011–05/2021. 

** En studie "Reputation and trust" gjennomført av T-Media

Kiilto er et finsk, familieeid selskap med over hundre års historie og en visjon frem mot 2080. Vi utvikler, produserer og markedsfører kjemiske industriløsninger i fire forretningsområder: Bygg, industrielle bindingsmidler og brannsikring, profesjonell hygiene og forbrukerprodukter. De viktigste prinsippene som ligger til grunn for vår virksomhet er miljøledelse, nærhet og engasjement for fremtiden. Vi opererer i 11 land og har nesten 1000 ansatte. I Norge markedsfører og selger vi merkevarene Antibac og Kiilto Pro. I 2020 hadde konsernet en netto omsetning på 294 millioner euro.

www.kiilto.com www.antibac.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Quick facts

Ifølge en undersøkelse utført av Kiilto tidligere i år, har Antibac en merkevarekjennskap på hele 93 % blant nordmenn. 
Tweet dette
I 2020 økte Kiiltos nettoomsetning med 32 prosent. 
Tweet dette
I den siste medarbeiderundersøkelsen vurderte 92 prosent av kiiltonians selskapets driftsprinsipper og mål som enten ganske eller veldig positive.
Tweet dette