Kindred ansett som en leder i oddsspill og sportsintegritet

Report this content

Kindred Group blir ansett som en av de ledende operatørene innen oddsspill og sportsintegritet av revisorselskapet Ethisport. Kindred oppnådde en global rating på 70 prosent, mye høyere enn industristandarden, inkludert nasjonale lotterier. 

Kindred Group (tidligere Unibet Group) har bedt oddsintegritetsrevisjonsselskapet Ethisport om å gjennomføre en revisjon vedrørende Kindreds engasjement I kampen mot oddsrelatert kampfiksing. Revisjonen anger hva Kindred gjør  bra, og hvilke forbedringer selskapet eventuelt kan oppnå.
 

Kindred ser integritet innen oddsspill som fundamental i underholdningskjeden oddsspill ere n del av, og det fortsetter å være en sentral del av innsatsen selskapet legger i å sikre en trygg og bærekraftig forretningsmodell.

Revisjonen ga Kindred en global rating på 70 prosent, som korresponderer med et ‘svært godt’ resultat. Kindrer scorer spesielt godt på nøkkelpunkter som godt styresett innad i selskapet, generell bevissthet og risikoforebygging og -identifisering, mens Kindred samtidig mangler mulighetene til å handle basert på lokale ansvarlighetsregler på grunn av mangelen på reguleringssikkerhet i visse markeder.

Eric Konings, Sports Betting Integrity Officer hos Kindred Group: “Funnene i revisjonen er oppmuntrende for Kindred og signaliserer at den generelle tilnærmingen til odds- og sportsintegritet i Kindred fører til fremskritt i kampen mot kampfiksing. Vi er fast bestemt på å eliminere kampfiksing fra vår platform, og for å gjøre det må vi inngå ytterligere samarbeid mellom oddsoperatører, sportsregulatører og politimyndighetene.”

Christian Kalb, direktør i Ethisport: “Kindred kom til oss proaktivt, siden de hele tiden ønsker å ta ansvar som en privat operatør i kampen mot kampfiksing. Vi har svært høye krav og standarder for organisasjoner vi kjører revisjon mot, men Kindred er et steg foran de andre når det gjelder integritet innen oddsspill. I dag er Kindred helt klart en av de fem beste oddsoperatørene når det gjelder kampen mot manipuleringer av sportskonkurranser. Vår revisjon har indentifisert en sterk intern forpliktelse til denne kampen, en innstilling som gjennomsyrer hele organisasjonen. Revisjonen førte også til visse anbefalinger som ville ytterligere styrke rollen Kindred kan spille i kampen mot bettingrelatert kampfiksing..”

Ethisport er det første revisjonsselskapet som er spesialisert innen sportsintegritet og -etikk. Målet til Ethisport er å hjelpe alle interessenter involvert i sport med å kjempe mot eksterne trusler, og fremfor alt manipuleringen av sportskonkurranser. Ethisport har utviklet en rekke matriser og ekspertsystemer som identifiserer alle nøkkelelementene innen sportsintegritet. Disse matrisene, basert på sofistikerte algoritmer, inkluderer informasjon fra 20 år med ekspertise innen kampfiksing, doping, oddsspill, korrupsjon, interessekonflikter, organisert kriminalitet, hvitvasking av penger, osv.

 

For mer informasjon:

Eric Konings, Sports Betting Integrity Officer

+44 7 720 497 176 

eric.konings@kindredgroup.com

 

Alexander Westrell, Group Head of Communications

+46 73 7071686

alexander.westrell@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group

Kindred Group er en av verdens ledende spilloperatører på nett med kundebase over hele Europa og Australia. Kindred Group tilbyr over 20 millioner kunder spredt over 11 merkevarer god underholdning I et trygt, rettferdig og bærekfraftig miljø. Firmaet, som har omtrent 1400 ansatte, er registrert på Stockholms Nasdaq Large Cap og er medlem av the European Gaming and Betting Association (EGBA) og grundleggende medlem av ESSA (sports betting integrity). Kindred Group får tilsyn og sertifisering av eCogra, som passer på at Anbefalinger om Forbrukerbeskyttelse og Ansvarlig Spill (2014/478/EU) overholdes. Les mer på www.kindredgroup.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker