Kjøp av eiendom i spredt bebyggelse – hva slags avløpssystem er det på eiendommen. Får man krav om pålegg til utbedring?

Å kjøpe en eiendom med separat, eller privat, avløpssystem. Hva innebærer det?

Når du er på boligjakt utenfor tettbebygd strøk bør du sjekke om det er et privat avløpsanlegg på eiendommen og om kommunen har, eller vil, komme med krav til oppgradering. Her har du litt informasjon om hvordan du kan forholde deg.

Hva skal jeg sjekke

Et system fra Klargester forteller deg at eiendommen tar hånd om alt avløpsvann på egenhånd og at eiendommen ikke er tilknyttet det offentlige kloakksystemet. Du vil være ansvarlig for vedlikehold av systemet, men det er meget enkelt, så lenge det finnes en akkreditert, lokal tjenesteyter som kan gjøre det for deg.

To typer

Som huseier er du ansvarlig for at avløpssystemet tilfredsstiller kommunens lokale forskrift. Denne setter krav til rensegrad på avløpsvannet.

Du kan starte med å undersøke hvilket type anlegg som er på eiendommen i dag – septiktank/slamavskiller eller minirenseanlegg (kjemisk/biologisk).

Har du sistnevnte tilfredsstiller du mest sannsynlig kravene i lokal forskrift. Har eiendommen en slamavskiller/septiktank, undersøk med kommunen om det foreligger planer for oppgradering av slamavskillere i kommunen og om du kan forvente deg et pålegg.

Et godkjent kjemisk-biologisk minirenseanlegg tilfredsstiller EU’s krav ihht NS-EN 12566-3, 90% reduksjon av fosfor og biologisk materiale. En septiktank/slamavskiller renser vesentlig mindre enn dette og krav om utbedring må påregnes.

Har eiendommen en slamavskiller, ta kontakt med Kingspan Klargester og få en gratis og uforpliktende befaring på valg av type anlegg, hva det vil koste og evt. om du vil ha navn på lokale entreprenører som kan utføre tiltaket.

Kingspan Klargester har 60 års erfaring = din trygghet. Siden huseier er ansvarlig for at utslippet tilfredsstiller EU-normen, er det viktig , og pålagt med årlig service. Kingspan Klargester har fokus på service og har egen serviceavdeling som gir deg 2 service årlig og som derfor tilser at ditt minirenseanlegg tilfredsstiller ovennevnte krav.

Et Kingspan Klargester minirenseanlegg er en meget god driftsøkonomisk løsning – driftssikkert, lite feil, lavt strømforbruk. I tillegg er det lukt- og støyfritt.

Et nytt hjem

Er du i vil om hvilken avløpsløsning som er på eiendommen eller andre spørsmål knyttet til avløpsanlegget – ta kontakt med Kingspan Klargester på telefon (22021920) eller e-post (post@klargester.no).  Gratis og uforpliktende befaring.

Abonner

Multimedia

Multimedia