PRESSEMELDING: Siste innspurt før årets innsamlingsaksjon

PRESSEMELDING: Siste innspurt før årets innsamlingsaksjon Tirsdag 23.mars er det igjen tid for årets store dugnad for Kirkens Nødhjelp. Nærmere 40.000 bøssebærere vil gå fra dør til dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Denne helgen gjøres de siste forberedelsene til aksjonen, og flere steder arrangeres det konserter og samlinger for å inspirere folk til innsats. Aksjonen engasjerer barn, unge og voksne over hele landet. Konfirmantene er de desidert ivrigste bøssebærerne, men stadig flere voksne blir også med. I fjor kom det inn 26 millioner kroner, noe som var ny rekord. Aksjonens suksess skyldes ene og alene den store innsatsen som gjøres lokalt av tusenvis av frivillige. Menighetene i Den norske kirke organiserer aksjonen, men flere frikirkesamfunn deltar også sammen med ulike lag og foreninger i nærmiljøet. Opplysnings- og holdningsskapende arbeid er en viktig del av aksjonen. Temaet for årets aksjon er vann. Vann er en menneskerettighet, men i dag får 1,1 milliarder mennesker ikke oppfylt denne rettigheten. Det skaper store helseproblemer. Åtte av ti sykdomstilfeller i verden skyldes mangel på rent vann, dårlige sanitærforhold og mangelfull hygiene. Hver dag dør 6000 barn under fem år av de samme årsakene. Å gi flere mennesker tilgang til rent vann er derfor grunnleggende for å bedre folks helse. Uten god helse, reduseres folks muligheter for å gå på skole og jobb. Dermed reduseres også den enkeltes og et lands mulighet for menneskelig og økonomisk utvikling I dag bruker kvinner og barn i utviklingsland ofte flere timer hver dag på å gå og hente vann. Dette hindrer barna i å gå på skolen og kvinnene i å skaffe seg jobb. Tilgang til rent vann er derfor vesentlig også for å bedre forholdene for kvinner og barn. Kirkens Nødhjelp arbeider med å skaffe mennesker i sør tilgang til rent vann både gjennom langsiktig utviklingsarbeid og innsats under katastrofer. Artikler, bilder og fakta knyttet opp mot årets aksjon til fri benyttelse finner dere her: http://www.kirkensnodhjelp.no/article/articleview/3501/ Aksjonens hovedside: www.kirkensnodhjelp.no/fasteaksjonen Denne helgen er det en rekke arrangementer rundt om i landet i forbindelse med aksjonen. Ta kontakt med din lokale menighet, eller få hjelp av Kirkens Nødhjelps regionkonsulenter : http://www.kirkensnodhjelp.no/article/articleview/58/ Kontaktpersoner på hovedkontoret: Kampanjeleder Tarje Wanvik, 97 07 09 87 Kampanjekonsulent Astrid G. Handeland, 92 62 57 12 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/19/20040319BIT20830/bild.html Bilde

Dokumenter og linker