June M Breivik moderator i Styrer- og ledersporet på lærerkonferansen SETT

Nu er det klart at June M Breivik kommer at vare moderator i Styrer- og ledersporet på SETT2016. June er utviklingssjef, LearningLab, Handelshøyskolen BI og har 10 års erfaring som skoleleder. Hon er forfattare til boken Læring i en digital tid (2015) og en etterspurt foredragsholder. SETT arrangeres den 28.–29. november 2016 på Norges Varemesse på Lillestrøm.

June M Breivik, moderator i Styrer- og ledersporet på SETT
 

– Vi gjennomlever en tid med en endringshastighet som ingen generasjoner før oss har opplevd.   Disse endringene drives blant annet av den rivende teknologiske utviklingen som finner sted. Skolen skal forbedrede dagens barn og unge på et samfunn som vil være kvalitativt annerledes enn det samfunnet vi kjenner i dag.  Det er viktig at skolen forbereder dem til å møte dette samfunnets muligheter og utfordringer. Lederne innen utdanning har i denne prosessen et stort ansvar og forpliktelse, sier June.

– Vi er veldig glade for å ha June med oss ner vi nu startar upp SETT i Oslo. Hon har en enorm kunnskap og erfaring på området og har hatt foredrag på mange store internasjonale og nasjonale konferanser som BETT Latin America Leadership Summit 2015, Bett Asia Leadership Summit 2015, Læringsfestivalen 2016 og Arbeiderpartiets kunnskapskonferanse, Eden i Oslo og Barcelona. Dessuten kan hon provosere ner det trenges og kommer garantert til å få fart på diskusjonerna, sier Frida Monsén fra RAU som er ansvarlig for konferansens innhold.
 

– Å dele erfaringer fra praksishverdagen er helt avgjørende for at skolen skal utvikle seg og møte samfunnets økende kompleksitet og krav til kunnskap. SETT dagene er en slik arena, hvor lærere og skoleledere kommer sammen, knytter nettverk og deler erfaringer om hva som virker i klasserommet, avsluter June.
 

Siden 2008 har June delt sine funderinger på bloggen Tanker.

På kort tid har SETT, Skandinavias største fagkonferanse og messe innen moderne og innovativ læring, blitt en stor suksess i Sverige. Nå etableres SETT i Norge sammen med Utdanningsforbundet.  SETT retter seg mot lærere og skoleledere på alle nivåer. SETT arrangeres den 28.–29. november 2016 på Norges Varemesse på Lillestrøm. Konferansen arrangeres av Easyfairs og Rektorsakademien Utveckling (RAU) i samarbeid med Utdanningsforbundet.  Mer info finner du her www.settdagene.no 


For mer informasjon kontakt:
Lina Hann, prosjektleder, SETT, lina.hann@easyfairs.com +46 8 506 650 02
Frida Monsen, Innovative Learning Manager, frida@rautveckling.se  +46 70-769 65 75
Ann Britt K Berlin, Utdanningsforbundet, ann.britt.berlin@utdanningsforbundet.no +47 24 14 20 74 


Om Artexis Easyfairs
Easyfairs er en del av Europas største messeselskap Artexis Easyfairs Group og arrangerer et 50-talls egne messer hvert år i Sverige. Artexis driver to av landets mest moderne messeanlegg – Kistamässan og Malmömässan. 
Les mer på www.artexiseasyfairs.com

Om Rektorsakademien Utveckling
RAU, Rektorsakademien Utveckling, er pbasert i Stockholm og driver med utviklingsprosjekter, lederutvikling, kreativitetsutvikling, omverdensovervåkning og opinionsdannelse innenfor rammene for svensk skole, arbeidsliv og framtid. Vår idé er å bidra til at skoler og bedrifter utvikles i takt med samfunnsutviklingen og samtiden. RAU ble grunnlagt i 2011 av Fredrik Svensson og har siden starten rukket å starte en rekke viktige utviklingsprosjekter.
Les mer om RAU og øvrige prosjekter.

Om Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen for fagfolk i skole og barnehage. Vi kjemper for unges rett til en god utdanning. Vi jobber aktivt for at lærere og ledere i barnehage, grunnskole, videregående, høyskoler og universiteter skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår.
Les mer på www.utdanningsforbundet.no

Tags:

Multimedia

Multimedia