Referansegruppen for SETT - et pedagogisk dream team

På kort tid har SETT, Skandinavias største fagkonferanse og messe innen moderne og innovativ læring, blitt en stor suksess i Sverige. Nå etableres SETT i Norge sammen med Utdanningsforbundet.  SETT retter seg mot lærere og skoleledere på alle nivåer.  


Foto: Utdanningsforbundet

– V
år målsetting er å gjøre SETT til noe aldeles ekstra, sier en av de ansvarlige for konferansen innhold, Frida Monsén fra svenske RAU.
 

Nylig var flere lærere med solid kompetanse og erfaring med digitalisering samlet i Oslo til et idémøte om årets konferanseprogram. 

I møtet ble det blant annet brukt tid på å diskutere og definere hva moderne og innovativ læring er. Spørsmål som ble tatt opp til diskusjon er hvordan utvikler vi barn og elevers ferdigheter slik at de er best mulig rustet for framtiden?  Hvordan kan vi utvikle profesjonelle læringsarenaer.  Hvordan forandres lærerrollen når skolen digitaliseres? Hvordan få til økt elevmedvirkning i en digitalisert skolehverdag? Spørsmål om lekens og kreativitetens betydning i en digitalisert tid ble også løftet fram av flere.

 – Referansegruppen består av erfarne pedagoger som er pionerer innen utprøving og innovasjon i klasserommet. Stemningen er til å ta og føle på når disse kreative ildsjelene oppholder seg i samme rom, sier en av deltakerne Øystein Imsen.
 

Referansegruppens diskusjoner resulterte i tre tematiske områder som vil gjennomsyre programmet og gå som en rød tråd gjennom alt innholdet på SETT. Årets tema er Post IT - Lærere 2.0, Dette funker for meg og Lek, utforsking og læring.

SETT arrangeres den 28.–29. november 2016 på Norges Varemesse på Lillestrøm.  Konferansen arrangeres av Easyfairs og Rektorsakademien Utveckling (RAU) i samarbeid med Utdanningsforbundet.  Mer info finner du her  www.settdagene.no
 

Årets tema:

Post IT - Lærere 2.0
Når vi ikke lenger trenger å snakke om hvilke verktøy vi skal ha i klasserommet, kan vi heller fokusere på den pedagogiske utviklingen som vi ønsker skal finne sted og hva slags samfunnsborgere vi vil forme for fremtiden. Digitaliseringen gjennomsyrer allerede hele samfunnet, hvordan kan skolen på best mulig måte forberede elevene på det ventende arbeidsmarkedet? Hva skjer med lærerrollen når informasjon enkelt kan googles frem? Hvordan kan vi legge til rette for at elevene gjennom undervisningen utvikler ferdigheter som gjør dem kreative, selvstendige og ansvarsfulle? Dette sporet skal blant annet handle om:

  • Fagovergripende kompetanser
  • Elevene som aktive og delaktige i sin egen læreprosess
  • Hva en pedagogikk som inkluderer elevenes egen nysgjerrighet og interesser betyr for læringsutbyttet
  • Å utvikle ferdigheter for det 21. århundre
  • Digital kompetanse som en del av den vanlige undervisningen
  • Hvordan endringer i det fysiske læringsmiljøet kan stimulere læringen
  • Å integrere nye medier som spill og sosiale medier, f.eks. spill i skolehverdagen

Dette funker for meg
Det er ikke lett å vite hvor man skal begynne når man skal modernisere undervisningen. Det er en jungel der ute med ulike apper, læringsplattformer og andre digitale ressurser. Hva er det som faktisk hjelper elevene til å lære? I dette sporet møter du lærere som deler sine egne suksessfaktorer for hva som funker for dem i klasserommet. Det kan handle om hvordan du bruker ulike ressurser for vurdering eller språkutvikling, å lære med spill, digital fortelling innen ulike emner eller hvordan du kan bruke digitale plattformer for å la elevene arbeide sammen og presentere et innhold. Målet er at du skal ha en verktøykasse full av konkrete metoder og ressurser som du kan teste umiddelbart når du kommer tilbake til skolen, uansett hvilket fag du underviser i.

Lek, utforsking og læring
Hvordan kan vi gjøre barnehagen til en plass for barnas stemmer, en plass der de kan oppdage, utforske og skape relasjoner? Barnas digitale hverdag er en skattekiste for lek, utforsking og læring. Barnehagen må også forberede barna på livet etter barnehagen ved å gi dem gryende erfaringer og refleksjoner rundt kildekritikk og hvordan de kan kommunisere, skape og være kreative med digitale metoder. I dette sporet finner du både inspirasjon og mulighet til å prøve hvordan den digitale verdenen kan være et fantastisk hjelpemiddel for å stimulere barns fantasi, men også hvordan du på en pedagogisk måte kan snakke med barn om Internett eller utvikle din egen måte å dokumentere arbeidet på.

Her er deltakerne i SETTs referansegruppe:

Magnus Sandberg – Jobber nå med prosjektet «Smart læring» ved NTNU, som har som mål å øke den digitale kompetansen blant lærere. Inntil nylig var han lærer ved Stovner videregående skole

Camilla G. Hagevold – jobbet flere år som lærer i barneskolen, nå lærer ved Gjesdal Ungdomsskole. Aktiv blogger på http://skolevegen.wordpress.com/

Tone K. Foss Ringseth - kontaktlærer og øvingslærer på Blommenholm skole

Tobias Staaby – Lærer, Nordal Grieg videregående skole. Han er medforfattare til boken ”Det digitale klasserommet” (Cappelen Damm). Blogger på https://spillpedagogene.wordpress.com/ 

Jean Babtiste Huynh – Tidligere innovativ lærere som nå lager læringspill. Har blant annet laget Dragon Box – et matematikkspill. 

Per Arneberg – Jobber i Utdanningsforbundet med ansvar for kurs og konferanser

Simen Spurkland –Lærer på Vøyenenga skole med heldigitalt klasserom. Blogger på http://mattelaereren.blogspot.no/

Cathrine Fragell Darre – Barnehagelærer i Norlandia Myrertoppen barnehage, ledet prosjektet ”Digital praksis i barnehagen ” Fikk Gullepleprisen 2013 (NKUL). Har skrevet to bøker for barnehage ”Kreativ bruk av digitale verktøyt” og  ”Blogg som pedagogisk verktøy”. 

Turid Svensøy – lærer ved F 21 (ungdomsskole og videregående skole) i Oslo. Har tidligere jobbet mange år i næringslivet.

Barbro Hardersen – Forfatter av boken ”App'legøyer og app’estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen” (Cappelen Damm Akademisk). Utdannet førskolelærer og medieviter og jobber som prosjektleder i Medietilsynet Trygg bruk som hjelper barn og unge til en tryggere netthverdag med nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Blant annet ansvarlig for konferansen Safer Internet Day, hva gjør du?

Eldar Skjørten – Lærer ved Eiksmarka skole,har tidligere jobbet på de fleste nivåer innen musikkundervisning/-utdanning. Han driver nettstedet musikkpedagogikk.no og er initiativtaker til prosjekter som Veslefrikk (komponering) og MusTek (teknologi i musikkundervisning). Han er aktiv som kursholder, både i og utenfor Norge.

Øystein Imsen – Lærer, musiker og gründer i Digitalpedagogene. Øystein arbeider til daglig med skoleutvikling og innovasjon i norske skoler. Han har lenge vært en forkjemper for den progressive skolen, og er kjent for sine pedagogiske nyvinninger med dataspill, programmering og elevsentrerte metoder.

Ann S Michaelsen – Lærer og skoleleder på Sandvika videregående skole. Har arrangert IKT-konferansen "Del og Bruk"på egen skole i 8 år. Har gitt ut boken ”Det digitale klasserommet”, og har skrevet et kapittel i boken ”Digital læring i skole og lærerutdanning”. Deler undervisningsopplegg på bloggen http://annmichaelsen.com/author/annmic/

June Breivik – Utviklingssjef for e-læring på BI (LearningLab), jobbet tidligere som inspektør og rektor i grunnskolen. Har gitt ut boken «Læring i en digital tid». Er en etterspurt foredragsholder og har arrangert mange konferanser om digitalisering. 

Carl-Morten Knudsen - Utdannet lærer, med tilleggsutdanning i pedagogisk bruk av IKT. Har jobbet som lærer og prosjektleder for implementering av IKT ved Nedre Bekkelaget skole i Oslo og som pedagogisk prosjektleder i Oslo kommune. CEO på Creaza. Representerer SETTdagenes kompetanspartner IKT Norge.


For mer informasjon kontakt:
Lina Hann, prosjektleder, SETT, lina.hann@easyfairs.com +46 8 506 650 02

Frida Monsen, Innovative Learning Manager, frida@rautveckling.se  +46 70-769 65 75
Ann Britt K Berlin, Utdanningsforbundet, Ann.Britt.Berlin@utdanningsforbundet.no +47 24 14 20 74 

www.settdagene.no

Om Artexis Easyfairs
Easyfairs er en del av Europas største messeselskap Artexis Easyfairs Group og arrangerer et 50-talls egne messer hvert år i Sverige. Artexis driver to av landets mest moderne messeanlegg – Kistamässan og Malmömässan. Les mer på www.artexiseasyfairs.com

Om Rektorsakademien Utveckling
RAU, Rektorsakademien Utveckling, er pbasert i Stockholm og driver med utviklingsprosjekter, lederutvikling, kreativitetsutvikling, omverdensovervåkning og opinionsdannelse innenfor rammene for svensk skole, arbeidsliv og framtid. Vår idé er å bidra til at skoler og bedrifter utvikles i takt med samfunnsutviklingen og samtiden. RAU ble grunnlagt i 2011 av Fredrik Svensson og har siden starten rukket å starte en rekke viktige utviklingsprosjekter. Les mer om RAU og øvrige prosjekter.

Om Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen for fagfolk i skole og barnehage. Vi kjemper for unges rett til en god utdanning. Vi jobber aktivt for at lærere og ledere i barnehage, grunnskole, videregående, høyskoler og universiteter skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår. Les mer på www.utdanningsforbundet.no

Tags:

Om oss

Visit the future Artexis Easyfairs enables professional and private communities to “visit the future” at must-attend events that anticipate their needs and present solutions in the ideal format. Through Easyfairs, the Group currently organises 125 events in 17 countries (Algeria, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Emirates, Finland, Germany, the Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Russia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom). In the NORDIC region, the Group includes Apotek & Egenvård, BostadsrättsMässan, Byggmässan, Caravan Stockholm, Comic Con, e-Commerce, Elmässan, Ekobygg, Ekonomi & Företag, Empack, Fastighetsmässan, Fastfood & Café, ICTexpo, Microsoft TechDays, MVTe, Möten & Events, Promotionmässan, Restaurangexpo, SETT, Shop Nordic, Sportfiskemässan, Talous and VVS-mässan. And through Artexis, the Group manages eight events venues in the Benelux and Nordic regions (Ghent, Antwerp, 2 venues in Namur, Mechelen, Mons, Stockholm (Kistamässan) and Malmö (Malmömässan). For its financial year 2015-2016 the Group employs more than 435 people and expects to generate revenues in excess of €115 million. Artexis Easyfairs strives to be the most adaptable, agile and effective player in our industry by employing committed individuals, deploying the best marketing and technology tools, and developing strong brands. Visit the future with Artexis Easyfairs. For more information, visit our website www.artexiseasyfairs.com

Multimedia

Multimedia