En av tre menn ønsker større bryster på partneren

P R E S S E M E L D I N G, Oslo 14. desember 2005 En av tre menn ønsker større bryster på partneren En av fem kvinner har ønsket, eller ønsker seg større bryster. Blant kvinner mellom 18 og 24 år, har hele 8 av 10 kvinner samme ønske. Noe mer oppsiktsvekkende er det kanskje at en av tre menn ønsker at partneren hadde større bryster. Særlig sterkt er ønsket blant menn i 40- og 50-årene. Dette fremgår av en ny, landsdekkende undersøkelse utført av InFact for Klinikk Bunæs i Sandvika. Undersøkelsen viser at en av ti kvinners begrunnelse for større bryster var at menn liker store bryster. 61 prosent svarte at motivet for dette var at de ville likne kjendiser og modeller, mens 31 prosent svarte at de ville føle seg mer kvinnelige. Jo høyere utdannelse respondentene hadde, jo færre var det som ønsket større bryster. Sett fra mennenes ståsted ønsker eller ønsket en av tre at partneren hadde større bryster, og de med grunnskole som høyeste fullførte utdannelse, ønsket dette i noe større grad enn de med universitetsutdannelse. -- Det siste året har vi gjennomført rundt 100 brystoperasjoner på Klinikk Bunæs. Jeg vil tro det dreier seg om like mange brystforstørrelser som brystforminskelser. Gjennomsnittsalderen for kvinner som ønsker brystforstørrelser er mellom 25 og 30 år, så at det er de yngre kvinnene som i størst grad ønsker seg større bryster er ikke overraskende, sier kosmetisk kirurg Jarl Bunæs. -- Det er sjelden vi har pasienter som ønsker større bryster fordi de føler seg presset til det av partneren. Dersom vi opplever at det er tilfelle vil vi unngå å operere. Men hvilke motiv kvinnen har for å operere brystene sine er i utgangspunktet ikke vår sak, det viktigste er at det helt og holdent er hennes ønske, sier Bunæs. Vil ha større penis Ser vi nærmere på mennenes ønsker, svarer 17 prosent av de spurte at de ønsker seg større penis, og 18 prosent ønsker mer hår på hodet. Særlig er det menn i hovedstaden som er opptatt av både penisstørrelsen og hårmengden. Her svarer 47 prosent at de ønsker seg større penis, mens 43 prosent ønsker mer hår på hodet. Andre som vil ha mer hår på hodet er menn i alderen 18 – 24 år, mens andre som også særlig er opptatt av penisstørrelsen er de med lavest årlig husstandsinntekt, på rundt 100.000 kroner. Her ønsker 33 prosent seg større penis. -- Jeg opplever at vi lever i en tid der fokus på utseende og kropp kanskje er viktigere enn noen gang, og kanskje i særlig økende grad blant menn. At undersøkelsen viser at en av tre respondenter svarer at de i stor grad er opptatt av utseendet, og at hele 87 prosent mener at et pent utseende hjelper til å få et bedre og rikere liv, forundrer meg ikke. Da er det mer tankevekkende at de med høyest fullførte utdanning og høyest husstandsinntekt er de som i størst grad tror et pent utseende definitivt hjelper til å få et bedre og rikere liv, sier Jarl Bunæs. De med høyest husstansinntekt er også dobbelt så opptatt av utseende som de med lavest inntekt. Indre skjønnhet teller lite Bunæs er positivt overrasket over at 27 prosent oppfatter seg selv som pene eller svært pene, og at det i aldersgruppen 18 – 24 år er hele 59 prosent som plasserer seg i denne kategorien. Til sammenligning er det i den eldste aldersgruppen, 60 – 99 år, kun 12 prosent som oppfatter seg selv som pene. -- Ungdommen er allment kjent for å ha dårlig selvtillit, men kanskje dette er i ferd med å bli en myte? Uansett er det oppløftene at så mange unge synes at de er pene. Det er også interessant at det er dobbelt så mange med universitetsutdannelse som de med kun grunnskoleutdannelse som synes de er pene, uten at det nødvendigvis er slik at de med høy utdanning har bedre selvtillit enn de med lavere utdanning, sier Bunæs. Undersøkelsen viser også at 41 prosent synes at det er umulig å velge mellom en pen kropp og et pent ansikt. Når det kommer til indre skjønnhet er det kun 15 prosent som tror at dette teller. Om Undersøkelsen Klinikk Bunæs i Sandvika har i inngangen til november 2005 undersøkt over 1000 myndige nordmenns holdninger til egen og andres kropp og utseende, samt holdninger til å endre på dette ved hjelp av kirurgi. Undersøkelsen er utført av markedsanalyseselskapet InFact. Resultatene ble offentliggjort for første gang i dag. Om Klinikk Bunæs Klinikk Bunæs i Sandvika er et av de eldste sentrene for kosmetisk kirurgi i Norge. Klinikken er alltid oppdatert på de nyeste, men likevel veldokumenterte prosedyrer, takket være bred kontakt med faglige miljøer rundt om i verden. Kirurg Jarl Bunæs som driver klinikken, har blant annet utviklet moderne nese- og bihulekirurgi i Norge. Han var også en av de første som startet laserkirurgi og laserpeeling i Europa. For mer informasjon kontakt: Dr. Jarl Bunæs, telefon: 90 52 75 00 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=162977&fn=wkr0007.pdf

Dokumenter og linker