1. kvartal 2005: Solid vekst i KLP

1 kvartal 2005: Solid vekst i KLP Kommunal Landspensjonskasse (KLP) oppnådde et resultat før fordeling på 795 mill kroner i årets første kvartal. Netto finansinntekter var 1 589 mill kroner og premieinntektene utgjorde 2 256 mill kroner. Bokført kapitalavkastning for årets første kvartal ble 1,3 pst, og verdijustert kapitalavkastning ble 1,1 pst. Selskapets samlede bufferkapital ble styrket med 524 mill kroner gjennom kvartalet. KLPs forvaltningskapital økte til 143,4 mrd kroner ved utgangen av første kvartal, en vekst på drøyt 10 pst siden første kvartal i fjor. Kapitaldekningen var 13,6 pst ved utgangen av kvartalet, noe som er vesentlig over myndighetenes krav på 8 pst. Samlet bufferkapital inkludert merverdier i porteføljen av obligasjoner som holdes til forfall utgjorde 13 485 mill kroner ved utgangen av første kvartal. På grunn av et lavt rentenivå og utviklingen i aksjemarkedet i årets første kvartal, så er resultatet noe svakere enn i samme periode i fjor. Selskapets overskuddsmodell, der egenkapitalfondet får sin egen avkastning, gir et bidrag til egenkapitalen på 29 mill kroner i første kvartal. I første kvartal overføres det 1,9 mrd kroner til kundenes premiefond knyttet til disponeringen av årsresultatet for 2004. Samtidig har styret vedtatt å styrke egenkapitalen i 2005 med 623 mill kroner som egenkapitaltilskudd. Samlet har KLP benyttet de gode overskudd fra 2003 og 2004 til å styrke selskapets egenkapital med 1,4 mrd. - Dette viser at KLP er et solid selskap. Vi er svært glade for å kunne tilbakeføre et betydelig beløp til kundene, samtidig som selskapets evne til fortsatt å skape gode resultater styrkes, sier KLPs konsernsjef Bjørn Kristoffersen. I løpet av årets første kvartal har i alt 7 kommuner som i dag har pensjonsordning i andre forsikringsselskaper, bedt om tilbud fra KLP. I kvartalsrapporten understreker KLPs styre at KLP er et sterkt og konkurransedyktig selskap. Styret legger vekt på at videre vekst og egenkapitaloppbygging blir finansiert gjennom eget overskudd. Styret vil i sine disposisjoner i tiden som kommer legge til rette for at det fortsatt skal være økonomisk fordelaktig å være kunde og eier i KLP. KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for 1. kvartal 2005, tilgjengelig på www.klp.no. For ytterligere informasjon, kontakt: Konsernsjef Bjørn Kristoffersen, tlf 22 03 37 24 Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich, tlf 22 03 78 96/mob 90 91 55 23 Finansdirektør Benedicte Bakke Agerup, tlf 22 03 79 26/mob 91 54 80 29 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=97629&fn=wkr0001.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker