100.000 kroner til Åpen omsorg Onsøy, Fredrikstad kommune

Oslo, 24.01.2006 KLPs arbeidsmiljøpris 2005: 100.000 kroner til Åpen omsorg Onsøy, Fredrikstad kommune - Fredrikstad kommune og Åpen omsorg Onsøy har mange gode eksempler på hvordan de har tilrettelagt for ansatte slik at de skal kunne fortsette sitt arbeid til tross for sykdom og alder. Virksomheten har også en ledelse som er sterkt opptatt av at ansatte skal trives og ha det bra på jobben, noe som har stor positiv effekt på de ansatte. Ved hjelp av visjonen ”Ja – vi kan!” og to års systematisk jobbing, er tidligere slitne og frustrerte ansatte blitt en gjeng som nesten ikke vil gå hjem fra jobb, sier rådgiver Vibeke Os Bratlie i KLP Forsikring. Åpen omsorg Onsøy i Fredrikstad kommune er en del av kommunehelsetjenesten, og driver i hovedsak med hjemmebasert eldreomsorg. Med bakgrunn i resultatene av en spørreundersøkelse i virksomheten i 2003, har det de siste to årene blitt arbeidet systematisk med tiltak de ansatte mener har vært viktige for å bedre arbeidsmiljøet. Resultatene har vært oppsiktsvekkende gode; fra januar 2004 til januar 2005 sank sykefraværet fra 17,6% til 4%. Alle stillingene i virksomheten er besatt, og de ansatte ønsker å jobbe mer. KLP deler i år ut arbeidsmiljøprisen for femte gang. Det ble mottatt 28 gode søknader fra kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som viser at utfordringene knyttet til arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv tas på alvor. Holmestrand kommune med prosjektet ”Begeistringskommunen Holmestrand” og Hamar kommunes arbeid med helsefremmende arbeidsplasser på Finsalsenteret kjempet begge om førsteprisen. Åpen omsorg Onsøy i Fredrikstad trakk imidlertid det lengste strået, og er tildelt førsteprisen på 100.000,- kroner. Arbeidet i kommunene Holmestrand og Hamar tildeles 50.000,- kroner hver. Prisene overrekkes på KLPs konferanse ”Syk av omstilling?” i Oslo 24. januar. Formålet med arbeidsmiljøprisen er å premiere de beste forebyggende, helsefremmende og arbeidsmiljøskapende tiltak gjennomført i helse- og kommunesektoren. Juryen har i år hatt fokus på IA avtalens målsetting, målbare resultater, forankring, medvirkning av ansatte og overføringsverdi ved tildelingen. Vedlagt er en oversikt over søkerne, samt juryens begrunnelse for de tre prisvinnerne. For mer informasjon, kontakt: Rådgiver Vibeke Os Bratlie, 97 06 23 37 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=173411&fn=wkr0001.pdf http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=173411&fn=wkr0003.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker