2,3 milliarder til KLPs kunder

Kommunal Landspensjonskasse Oslo, 26.04.2006 2,3 MILLIARDER TIL KLPs KUNDER Kommunal Landspensjonskasse (KLP) avholdt i dag sin ordinære generalforsamling hvor blant annet årsberetning og årsregnskap for 2005 ble behandlet. Generalforsamlingen vedtok at det skal avsettes 1,2 milliarder kroner til tilleggsavsetninger og 2,3 milliarder kroner til kundenes premiefond. Årets overskudd på 137 millioner kroner, overføres til KLPs egenkapitalfond. - KLP har i 2005 oppnådd meget gode resultater, og jeg er glad for at jeg overfor generalforsamlingen kan konstatere at KLP er et finansielt solid selskap, sa styreleder Siri Austeng i sitt åpningsinnlegg. - I året som er gått har styret prioritert å bygge opp KLPs soliditet og bygge opp en robust bufferkapital. Dette gjør vi i gode tider for å kunne møte svingninger i finansmarkedene, slik vi har opplevd tidligere. Vi har i 2005 oppnådd en verdijustert avkastning på 8 prosent gjennom solid og godt håndverk innenfor kapitalforvaltning. Det er ingen tvil om at KLP er svært konkurransedyktige også på dette området, kunne Austeng slå fast. Konsernsjef Bjørn Kristoffersen la vekt på KLPs lave og konkurransedyktige kostnader i sitt innlegg til generalforsamlingen. - KLP har lave, stabile kostnader over flere år. Det gir KLP - sammenlignet med konkurrentene – en klar kostnadsfordel, understreket Kristoffersen. Hvis man ser på faktiske driftskostnader som andel av kundenes fond, viser FNHs statistikk for området ”kommunal tjenestepensjon 2005” at KLP hadde 0,36 prosent i driftskostnader. Til sammenlikning hadde Storebrand 0,76 prosent og Vital 0,77 prosent (www.fnh.no). Den positive utviklingen for KLP ser ut til å fortsette i 2006. Bare i løpet av årets to første måneder økte soliditetskapitalen med ytterligere 1 450 mill kroner sammenlignet med hvordan situasjonen var ved årsskiftet. Endelige tall for første kvartal 2006 vil foreligge 11. mai. For mer informasjon se www.klp.no For mer informasjon kontakt: Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich, mob 90 91 55 23 Finansdirektør Mari Thjømøe, mob 90 77 78 24 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=215046&fn=wkr0012.pdf http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=215046&fn=wkr0020.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker