3 kvartal 2005: Godt resultat og overskudd i KLP

Oslo, 03.11.2005 3 kvartal 2005: Godt resultat og overskudd i KLP Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har hittil i år oppnådd et overskudd på 4,5 mrd kroner, mot 2 mrd kroner i samme periode i fjor. Resultatene gjør selskapet finansielt meget solid. Fortsetter den gode utviklingen resten av året, vil selskapet tilføre overskudd til kundenes premiefond i 2006. KLP oppnådde i tredje kvartal et resultat på 2,2 mrd kroner. Resultatet for årets ni første måneder utgjorde 4,5 mrd kroner. Det er en forbedring på 2,5 mrd kroner i forhold til samme periode i fjor. Verdijustert kapitalavkastning ble 5,4 pst etter tredje kvartal. KLP styrket soliditeten med 2,2 mrd kroner gjennom tredje kvartal, til 13,1 mrd kroner. I tillegg hadde KLP merverdier i porteføljen av obligasjoner som holdes til forfall på 5,6 mrd kroner ved utgangen av kvartalet. Det betyr at KLPs soliditet er vesentlig styrket gjennom året. - Under forutsetning av at soliditeten opprettholdes ut året, forventer vi å tilføre overskudd til kundenes premiefond i 2006 på samme måte som i år. Denne tilbakeføringen vil kunne redusere kundenes premieinnbetaling neste år, sier Konsernsjef Bjørn Kristoffersen. KLPs forvaltningskapital økte til 152,9 mrd kroner ved utgangen av årets tredje kvartal. Dette tilsvarer en vekst på snaut 11 pst fra samme tidspunkt i fjor. Antall kunder som i høst har sagt opp avtalen med KLP for å vurdere kundeforholdet, er lavere enn på flere år. Samtidig er antall oppsigelser fra kommunekunder i andre selskaper noe høyere enn tidligere år. Nøkkeltall hittil i år: · Verdijustert resultat på 4,5 mrd kroner · Verdijustert kapitalavkastning ekskl HTF på 5,4 pst · Verdijustert avkastning inkl HTF på 5,5 pst · Bokført kapitalavkastning på 3,9 pst · Netto finansinntekter på 7,6 mrd kroner · Premieinntekter på 10,4 mrd kroner · Forvaltningskapital per 30. sept. på 152,9 mrd kroner · Kapitaldekning per 30. sept. på 12,9 pst · Bufferkapital på 13,1 mrd kroner KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for 3. kvartal 2005, tilgjengelig på www.klp.no. For ytterligere informasjon, kontakt: Konsernsjef Bjørn Kristoffersen, tlf 22 03 37 24 Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich, tlf 22 03 78 96/mob 90 91 55 23 Finansdirektør Aage Elmenhorst Schaanning, tlf 22 03 79 01/mob 90 52 43 12 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=148369&fn=wkr0001.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker