Endringer i KLPs konsernledelse

Oslo, 30. mars 2006 Endringer i KLPs konsernledelse Sverre Thornes (45) tiltrer fra 1. april 2006 som ny konserndirektør for livsforsikringsdivisjonen i KLP. Thornes sitter i KLPs konsernledelse og har 10 års erfaring fra KLP konsernet hvor han siden 2001 har ledet KLP Kapitalforvaltning ASA. Av utdanning innehar han en Bachelor of Arts Degree i Business Administration fra The American College i Paris. Thornes startet i KLP i januar 1995 som obligasjonsforvalter og var sentral i opprettelsen av KLPs kapitalforvaltningsselskap i 1999. Han har siden dette selskapet overtok verdipapirforvaltningen i KLP ved årsskiftet 2001/02, vært selskapets administrerende direktør. - Jeg er stolt av min innsats som leder av kapitalforvaltningsselskapet, hvor vi har oppnådd gode resultater og som har styrket KLPs soliditet. Nå ser jeg frem til å ta fatt på nye utfordringer sammen med et meget kompetent og engasjert team av ledere og medarbeidere i livsforsikringsdivisjonen. Jeg kjenner mine nye kolleger godt; mennesker som kan markedet og som jobber tett og nært med kundene, sier Sverre Thornes. Aage Schaaning er fra samme dato utnevnt som ny administrerende direktør for KLP Kapitalforvaltning ASA. Han tiltrer også konsernledelsen i KLP. Han kommer fra en stilling som investeringsdirektør i KLP Kapitalforvaltning ASA. Schaaning har en MBA fra the University of Colorado i Boulder og er autorisert finansanalytiker. I tillegg har han en Master of Science i finans fra Norges Handelshøyskole. Schaaning har bred erfaring fra norsk og internasjonalt finansmarked og kom til KLP fra Nordea i 2001. - Jeg ser frem til å fortsette videreutviklingen av KLPs kapitalforvaltning i min nye rolle, der jeg vil bygge videre på de gode resultatene vi allerede har oppnådd, sier Aage Schaaning. Åmund T. Lunde, som frem til i dag har ledet livsforsikringsvirksomheten i KLP, går i løpet av kort tid til Storebrand Livsforsikring AS. For ytterligere informasjon kontakt: kommunikasjonsdirektør i KLP Forsikring Ole Jacob Frich, 22 03 78 96 / 90 91 55 23 eller e-post: ole.jacob.frich@klp.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=202617&fn=wkr0010.pdf http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=202617&fn=wkr0012.pdf http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=202617&fn=wkr0013.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.