Etiske krav gir resultater

Etiske krav gir resultater Oslo 8. juni 2004 KLP valgte som første norske livselskap å innføre etiske krav på alle finansielle investeringer i 2001. Nå publiseres KLP-listen for fjerde gang. Aktiv dialog med både Nomura Securities og Nestlé har vært med å bidratt til forbedringer som gjør at KLP nå velger å ta inn disse selskapene i investeringene igjen. Nomura Securities ble dømt i Japan for å ha et diskriminerende ansettelses- og forfremmelsessystem. I løpet av det siste halvåret har selskapet utviklet og publisert retningslinjer som forbyr diskriminering og kan vise til at andelen kvinner i ledende posisjoner øker. Nestlé har lenge vært kritisert av mange for brudd mot konvensjonen om markedsføring av morsmelkserstatning. Det har siden 2002 ikke vært rapportert om nye brudd, offisielle myndigheter kan bekrefte at merkingen av produkter er bedret og selskapet kan vise til omfattende retningslinjer for håndtering av eventuelle brudd mot konvensjonen. Vi kan selvfølgelig ikke si at KLPs etiske minstekrav er en direkte årsak til disse forbedringene. Likevel tror vi at et slikt krav og den aktive dialogen mellom selskapene og KLPs analyseleverandør GES Investment Services er en av mange muligheter til å påvirke selskapers samfunnsansvar. Den nye KLP-listen inneholder også tre nye ekskluderinger: BHP Billiton, EnCana og Repsol. KLP-listen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapers adferd og internasjonale normer. Vi jobber kontinuerlig for å videreutvikle modellen. For mer informasjon, se KLPs hjemmesider www.klp.no/samfunnsansvar Kontaktpersoner i KLP: Ylva Lindberg tlf 22 03 36 87 Åmund T. Lunde tlf 22 03 36 74 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.