GENERALFORSAMLING I KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 21. APRIL 2005

21. april 2005 kl. 10.00 avholder Kommunal Landspensjonskasse (KLP) ordinær generalforsamling. Den vil finne sted på Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3 i Oslo.

På dagsorden står behandling av årsberetning og regnskap for 2004, i tillegg til omdanning av det gjensidige forsikringsselskapet Kommunal Landspensjonskasse til allmennaksjeselskap. Forslag til dagsorden: 1) Åpning av generalforsamlingen Godkjenning av innkalling og dagsorden og fortegnelse over møtende utsendinger 2) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen sammen med møteleder 3) Årsberetning og regnskap for 2004, anvendelse av overskudd 4) Fastsettelse av godtgjørelse til revisor 5) Valg av medlemmer til kontrollkomiteen 6) Fastsettelse av godtgjørelse til representantskap og kontrollkomité 7) Omdanning av det gjensidige forsikringsselskapet Kommunal Landspensjonskasse til allmennaksjeselskap 8) Endring av § 3-5 og 4-1 i vedtektene for Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap Lunsj serveres ca kl 12. Det vil bli arrangert en pressekonferanse på Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3 i Oslo, i etterkant av generalforsamlingen kl. 15. Dokumentene som omhandler omdanning av KLP er tilgjengelig på www.klp.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.