Invitasjon til pressen - generalforsamling 2006

Invitasjon til pressen - generalforsamling 2006 FOR DAGENE SOM KOMMER KLP Forsikring er et av Norges største forsikringskonsern. Selskapet leverer forsikrings- og finanstjenester til kommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor. De fleste helseforetak, kommuner og fylkeskommuner i Norge har sine ansatte forsikret hos oss. Konsernet har en forvaltningskapital på omlag 140 milliarder kroner, og omfatter Kommunal Landspensjonskasse, KLP Skadeforsikring, KLP Forsikringsservice, KLP Fondsforvaltning, KLP Kapitalforvaltning og KLP Eiendom. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=214299&fn=wkr0010.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker