KLP sponser Blå Kors

KLP sponser Blå Kors [05.03.2004] I dag fredag undertegnet KLP en sponsoravtale med Blå Kors. Avtalen, som har et økonomisk utgangspunkt på 500.000 kroner i året, er knyttet til samarbeid rundt forebyggingsarbeid generelt, og prosjektet "Barn i faresonen" spesielt. Klikk les mer Avtalen er ikke tidsbegrenset, men skal i prinsippet fornyes hvert år. KLP har hatt god kontakt med Blå Kors i mange år, og har tidligere sponset ferieordninger for vanskeligstilte familier. KLP har lenge vært på jakt etter et sponsorobjekt som passer inn i selskapets samfunnsansvarlige profil. Markedsdirektør Kari Anne Mørk mener at Blå Kors' arbeid passer godt til KLP. - KLP tenker vidt om det å forberede fremtiden. Pensjon og forsikring er forebygging, men også arbeidet med rusmidler. Når arbeidet med helse, miljø og sikkerhet står så sentralt i forsikringsarbeidet, er det helt naturlig å sponse en organisasjon som Blå Kors, sier Mørk. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.