KLP ut av Kerr McGee

Kommunal Landspensjonskasse Oslo, 30. juni 2005 KLP ut av Kerr McGee KLP har i dag solgt seg ut av oljeselskapet Kerr McGee. Bakgrunnen er tilrådningen fra Petroleumsfondets etiske råd om at Statens Petroleumsfond bør trekke seg ut av selskapet på grunn av deres engasjement i Vest-Sahara. KLP velger å følge den samme anbefalingen, basert på rådets vurdering av selskapets virksomhet i forhold til havrettskonvensjonens bestemmelser om oljeleting i såkalte ikke-suverene stater. Dette betyr at listen over selskaper som nå er ekskludert fra KLPs porteføljer på grunn av assosiasjon med brudd på internasjonale normer, består av følgende 16 selskaper: 1 BASF 2 ChevronTexaco 3 Coca-Cola 4 Du Pont 5 Marriott 6 EnCana 7 BHP Billiton 8 Occidental Petroleum 9 Sanyo Electric 10 Singapore Technologies 11 Unilever 12 Wal-Mart 13 Repsol 14 Exxon Mobil 15 Marathon Oil 16 Kerr McGee I tillegg er følgende tobakkselskaper ekskludert: Altadis Sa Altria Group Inc Brit Amer Tobacco Imperial Tobacco Japan Tobacco Inc Swedish Match For mer informasjon, kontakt Rådgiver for etikk og samfunnsansvar i KLP, Cornelia Moseid m. 93 00 23 11, a. 22 03 35 54 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=112319&fn=wkr0001.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker