KLPs arbeidsmiljøpris for 2003

Oslo 12.1. 2004 (kunngjøres kl. 12.00) KLPs arbeidsmiljøpris for 2003 Renholderne ved Kvinneklinikken i Bergen, barnehageansatte i Nannestad kommune og Gjøvik kommune vant arbeidsmiljøprisen KLPs arbeidsmiljøpris for 2003 deles ut mandag 12. januar kl 12.00 på KLP-konferansen på hotel Bristol i Oslo. Årets førstepris på 100.000 kroner gikk til renholderne ved Kvinneklinikken i Helse Bergen. To priser på 50.000 kroner gikk til henholdsvis Gjøvik kommune og prosjektet "Friske voksne i kommunens barnehager" i Nannestad kommune. Renholderne, Kvinneklinikken Helse Bergen 1. prisen på 100.000 gikk til Kvinneklinikken i Bergen og deres renholdsavdeling. Renholdsassistenter er en yrkesgruppe som tradisjonelt har store utfordringer når det gjelder sykefravær og uttak av uførepensjon. Kvinneklinikken har tatt disse utfordringene på alvor og iverksatt en rekke positive tiltak som har hatt en effekt på samarbeid, trivsel, arbeidsmiljø og sykefravær. En rekke av tiltakene har stor overføringsverdi og involverer de ansatte, er brukervennlige og rimelige. Det nytter å fokusere på holdninger for å bedre arbeidsmiljøet. Nannestad kommune Nannestad kommune og deres barnehager har fått en pris på 50.000 kroner for prosjektet "Friske voksne i kommunens barnehager". Som del av et større kvalitetsprosjekt har kommunen utarbeidet serviceerklæringer for barnehagene. Kommunens visjon er "Vi gir ditt barn gode opplevelser som bygger på nær kontakt mellom barn voksne, natur og miljø." Det heter videre at en kan forvente "Et kompetent og engasjert personale som setter barna i fokus." Å ta vare på de ansatte i barnehagene er en vesentlig del av arbeidet for å opprettholde god kvalitet i barnehagetilbudet i kommunen. Gjøvik Kommune Gjøvik kommune har i lengre tid satset systematisk på HMS overfor kommunens 1800 ansatte. Et viktig element er arbeidet innen Inkluderende Arbeidsliv. Gjøvik kommune var den første kommunen i landet som undertegnet intensjonserklæringen, og det er ansatte en egen prosjektleder i 100% stilling. Arbeidet er preget av stor grad av involvering fra alle ansatte, kommunens politiske og administrative ledelse, tillitsvalgte og ansatte i alle virksomheter. Gjøvik kommune har gjort et bevisst valg ved satse å skape helsefremmende arbeidsplasser. KLP har arbeidet for å stimulere virksomheter helse- og kommunesektoren til å arbeide for å skape et godt arbeidsmiljø. Mange tenker kreativt, og det skal være lønnsomt. Formålet med prisen er å premiere de beste forebyggende, helsefremmende og arbeidsmiljøskapende tiltak i kommunesektoren. KLP har mottatt søknader fra kandidater som representerer kommuner, fylkeskommuner, energiselskaper og sykehus. Alle tiltak har det til felles at de har bidratt til økt trygghet, bedret arbeidsmiljø, lavere sykefravær og uførhet blant de ansatte. Juryen har bestått av: Ann Kristin Copson Kommunenes Sentralforbund, Stein Gjerding YS , Ingunn Eriksen fra Fagforbundet, Anne Lystad Sykepleierforbundet, Gudny Sperrud fra NAVO, Ketil Sundbotten fra HSH, Geirmund Jor, Kari Anne Mørk og Vibeke Os Bratlie fra KLP. For nærmere opplysninger: Spesialkonsulent Vibeke Os Bratlie KLP: 97 79 15 33 Informasjonskonsulent Geirmund Jor KLP: 41 64 82 63 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/12/20040109BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/12/20040109BIT00810/wkr0002.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker