Økt bevissthet om pensjoner blant offentlig ansatte

Kommunal Landspensjonskasse Oslo, 27.12.04 Økt bevissthet om pensjoner blant offentlig ansatte En undersøkelse gjort av MMI på oppdrag for KLP Forsikring viser at 2 av 3 kommuneansatte er klar over at de faktisk har en tjenestepensjonsordning gjennom sin arbeidsgiver. Blant statlig ansatte er kunnskapen enda høyere: 4 av 5 svarer at de har en tjenestepensjonsordning. - Dette er gledelig, sier kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich i KLP. - Bare for 2 år siden var det nesten 40 prosent av de kommunalt ansatte som ikke visste at de hadde en tjenestepensjonsordning. Dette viser at debatten om fremtidens pensjoner har økt bevisstheten, spesielt blant de offentlig ansatte. Men det er fremdeles en vei å gå for å øke kunnskapsnivået om pensjoner. Andre viktige funn i den samme undersøkelsen avdekker at menn i større grad enn kvinner er klar over at de har en tjenestepensjonsordning, og menn ser ut til å ha bedre kunnskap enn kvinner om hva de kommer til å få i pensjonsutbetalinger totalt sett. Kunnskap om tjenestepensjonsordninger er også høyere blant de høyt utdannede enn blant de lavt utdannede. Spørsmål: ”Har du en slik tjenestepensjonsordning gjennom din arbeidsgiver?” (Tall fra 2002 i parentes) TotaltMannKvinneStatKommunePrivat Ja46% (41%)49% (44%)42% (38%)77% (68%)68% (57%)43% (39%) Nei 47% (48%)43% (46%)51% (50%)19% (15%) 30% (30%)50% (54%) Vet ikke7% (11%)7% (9%)7% (13%)4% (16%)2% (13%)7% (14%) For ytterligere informasjon kontakt: kommunikasjonsdirektør i KLP Forsikring Ole Jacob Frich, 22 03 78 96 / 90 91 55 23 eller e-post: ole.jacob.frich@klp.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.