Pressemelding: Tre kvinner på topp i KLP

Pressemelding: Tre kvinner på topp i KLP Oslo 4. juni 04 På KLPs representantskapsmøte på torsdag ble det valgt tre kvinner til de fremste tillitsvervene i selskapet.. Siri Austeng ble gjenvalgt som styreleder i KLP. Sylvi Graham ble gjenvalgt som leder i representantskapet, og Gunn Marit Helgesen ble valgt som leder av valgkomiteen. Siri Austeng er til daglig fylkesordfører i Hedmark fylkeskommune, Sylvi Graham er ordfører i Oppegård kommune, og Gunn Marit Helgesen er fylkesordfører i Telemark fylkeskommune. KLP er Norges nest største livsforsikringsselskap, og forvalter pensjonsordninger for helseforetak, kommuner og fylkeskommuner. Innen disse områdene er det sysselsatt en høy prosentandel kvinner. KLPs produktprofil er også sterkt influert av dette. Selskapet har i en årrekke tilbudt kjønns- og aldersnøytrale pensjons- og forsikringsordninger. Styrets sammensetning for øvrig er slik at den tilfredstiller de krav myndighetene har varslet mht kjønnsbalanse i selskapers styrer. Kontaktperson: Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich m: 90 91 55 23 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.