TJENESTEPENSJON – ET VIKTIG TILLEGGSGODE

Kommunal Landspensjonskasse Oslo, 04.01.05 Tjenestepensjon – et viktig tilleggsgode En undersøkelse utført av MMI for KLP Forsikring viser at 9 av 10 mener at pensjonsordning er et viktig tilleggsgode ved ansettelse. Ved å rangere ulike tilleggsgoder er pensjonsordning den klart viktigste sammenholdt med for eksempel fri mobiltelefon, firmabil og gunstige låneordninger. Den samme undersøkelsen viser at mer enn 8 av 10 ansatte i offentlig sektor anser pensjonsordningen som meget viktig. - Dette viser at offentlig sektor har et stort potensial når det gjelder å gjøre seg attraktiv som arbeidsgiver, sier Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirektør i KLP Forsikring. - En god tjenestepensjonsordning er viktig for arbeidssøkere, og det burde gi et sterkt signal til privat sektor om betydningen av tjenestepensjonsordninger. Dette er også et innspill i debatten om obligatorisk tjenestepensjon som ble startet av pensjonskommisjonen. - At gunstige låneordninger fremstår som noe mindre attraktivt enn tidligere er ikke så underlig. Årsaken er sannsynligvis at det lave rentenivået har fjernet fordelene ved slike låneordninger, avslutter Frich. Undersøkelsen ble gjennomført 9. – 12. november 2004 med 1003 respondenter i befolkningen. Et kort sammendrag er vedlagt. For ytterligere informasjon kontakt: kommunikasjonsdirektør i KLP Forsikring Ole Jacob Frich, 22 03 78 96 / 90 91 55 23 eller e-post: ole.jacob.frich@klp.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=61796&fn=wkr0001.doc

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker