TOM EEK LEDER AV NY KLP-DATTER

Oslo, 15. august 2006 KLP Pensjonsforsikring AS, som er KLPs nyeste tilskudd av heleide datterselskap, har ansatt Tom Eek som administrerende direktør. Det nye selskapet vil tilby produkter innenfor innskudds- og foretakspensjon og kollektiv livrente.

Tom Eek kommer fra stillingen som sjeføkonom i KLP. Han har vært i KLP siden 1998, og vært tilknyttet ulike miljøer, nå sist seksjon for Næringspolitikk og Analyse. Eek har tidligere jobbet i Finansnæringens Hovedorganisasjon (tidligere Norske Bankforening). - Tom Eek har god innsikt i KLP og KLPs produkter, og har vært mye brukt i ulike møtefora med våre kunder. Vi er derfor svært glad for at han har tatt på seg utfordringen å lede arbeidet med å gjøre KLP konkurransedyktig også på innskuddspensjon og foretakspensjon, sier konsernsjef Bjørn Kristoffersen. Et viktig satsingsområde for KLP Pensjonsforsikring AS vil være innskudds- og foretakspensjon, kombinert med varierende grad av risikoytelser etter kundens valg. Selskapet vil være operativt 1. oktober og dermed vil KLP også ha mulighet til å tilby obligatorisk tjenestepensjon. KLP vil markedsføre tre hovedprofiler, som har ulik risiko. Disse spareprofilene vil ha aksjeandeler som starter på henholdsvis 70, 50 og 30 %. Det vil også bli tilbudt investeringsprofiler med høyere og lavere aksjeandel i tilfeller der kunden ønsker dette. Satsingen på innskuddspensjon vil gjøre KLP til en mer komplett tjenestepensjonsleverandør. KLP Pensjonsforsikring AS vil utnytte konsernets konkurransefortrinn i form av høy pensjons- og forvaltningskompetanse, lave kostnader og klar etisk profil i forvaltningen. For ytterligere informasjon se www.klp.no eller kontakt: Administrerende direktør i KLP Pensjonsforsikring Tom Eek 22 03 39 78/ 92 01 31 99 eller e-post: tom.eek@klp.no Kommunikasjonsdirektør i KLP Forsikring Ole Jacob Frich, 22 03 78 96 / 90 91 55 23 eller e-post: ole.jacob.frich@klp.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Multimedia

Multimedia