Posten Norge AS inngår avtale om konvertering og teknisk forvaltning

Posten Norge AS har inngått avtale med Know IT Software Solutions AS, datterselskap av svenske Know IT AB, om konvertering, integrasjon, implementering og forvaltning av fire av Postens rapporteringssystemer. Kontraktsverdien anslås til om lag 16,5 millioner kroner. Avtalen gjelder fram til 31. oktober 2009.

Oppdraget skal utføres i Oslo av Know IT Software Solutions AS, som har spesialisert seg på løsninger basert på SAS Institutes programvare og dataløsninger. De fire rapporteringssystemene vil konverteres til og integreres i SAS Software, som blir datalagerets nye overordnede plattform. – Vi har fått dette oppdraget på grunn av vår lange erfaring med systemintegrasjon og -forvaltning, og på grunn av vår kunnskap om SAS Institutes programvare. Avtalen er svært verdifull for oss, og vi kommer til å rekruttere enda flere medarbeidere til Oslo-kontoret, sier Tore Kaasen, sjef for Know IT Software Solutions AS. Know IT har enheter i Oslo, Göteborg og Stockholm som kun fokuserer på SAS Software. I dag har Know IT et 50-talls engasjerte konsulenter innen SAS Software, og dette gjør Know IT til Skandinavias ledende uavhengige konsulentfirma på dette feltet. ___________________________________________________________________ Know IT AB (publ) er et konsulentfirma med fokus på spesialteknikker for digital forretningsdrift. Ved hjelp av vår tekniske spisskompetanse gir vi våre oppdragsgivere økt effektivitet og konkurranseevne. Virksomheten omfatter alt fra oppbygging av komplekse databaser til kommunikasjonssystemer som integrerer ulike kanaler og informasjon. Siden starten i 1990 har Know IT vokst til et firma med om lag 350 medarbeidere spredt over et titalls avdelinger i Sverige og Norge. Know IT AB (publ) er børsnotert på OM – Stockholmsbörsens O-liste. Hvis du vil vite mer om Know IT, besøk gjerne www.knowit.se For mer informasjon, ta kontakt med: Patrik Syrén, informasjonssjef i Know IT AB (publ), +46 8-700 66 00 eller +46 730-74 66 30, eller Tore Kaasen, sjef for Know IT Software Solutions AS, +47 22 44 42 50 eller +47 907 25 648

Abonner

Dokumenter og linker