Q2-21: Solid fremgang i inntekter og lønnsomhet fra Komplett

Report this content

Sandefjord, 22. juli 2021: Komplett ASA (“Komplett”) fortsatte den sterke veksten og økte driftsinntektene med 1 milliard kroner i første halvår 2021, drevet av vekst for alle forretningsområdene. Styrking av bruttomarginen for B2B- og B2C-segmentene kombinert med ytterligere kostnadsforbedring resulterte i en dobling av driftsresultatet før engangskostnader knyttet til børsnoteringen.

─ Komplett leverer en sterk lønnsom topplinjevekst på 17 prosent i andre kvartal drevet av god fremgang for alle våre forretningsområder takket være god innsats fra våre ansatte. Fremgangen kommer på toppen av historisk sterke sammenligningstall fra i fjor da B2C-segmentet ble positivt påvirket av Korona-pandemien. Netthandelen har vokst kraftig som følge av Korona-restriksjonene i mars 2020, og vi har sterk tro på at dette er en varig endring i forbrukeradferd, sier konsernsjef Lars Olav Olaussen.

─ Komplett er kostnadsledende i det nordiske forbrukerelektronikk-markedet. Med netthandel som den primære salgskanalen og et høyautomatisert sentrallager i Sandefjord, gir topplinjeveksten betydelig operasjonell gearing. I andre kvartal 2021 ble kostnadsandelen 9,9 prosent, en reduksjon på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med andre kvartal 2020, noe som styrker vår kostnadsledende posisjon, tilføyer Lars Olav Olaussen.

Etter den vellykkede noteringen på Oslo Børs’ hovedliste i juni har Komplett nylig annonsert kjøp av 65 prosent av aksjene i selskapet Ironstone, som er en ledene leverandør av sky-baserte IT løsninger og tjenester.

─ Kundene etterspør i stadig økende grad grunnleggende IT-tjenester, skybaserte applikasjoner og IT-sikkerhet i tillegg til Kompletts tradisjonelle maskinvare-produkter. Kjøpet av Ironstone representerer et strategisk attraktivt tillegg til Kompletts tjenester i det voksende servicesegmentet. Komplett vurderer utvalgte oppkjøp for å levere på strategien fremover. Vi vil særlig se etter oppkjøpskandidater som vil bidra til å styrke vårt tjenestetilbud og akselerere vår bærekraftsagenda samt konsolideringsmuligheter for å styrke vår kommersielle posisjon eller gi kostnadssynergier, sier Lars Olav Olaussen.

I andre kvartal har Komplett lasert FLEX som en ny tjeneste for produktleie til kundene innen B2C-segmentet. Tjenesten gir kundene mulighet til å kjøpe en rekke produkter til et fast månedlig beløp med en garantert restverdi. Kunden kan returnere eller bytte inn produktet etter den avtalte perioden, mens Komplett sørger for å videreselge de brukte varene i annenhåndsmarkedet.

─ I tillegg til å være et attraktivt tilbud til kundene representerer FLEX et solid bidrag til sirkulærøkonomien som styrker bærekraftsagendaen. Vi er sikre på at denne nye måten å handle produkter vil knytte kundene tettere til Komplett og gi grunnlag for økt kundelojalitet og fremtidige inntektsstrømmer, sier Lars Olav Olaussen.

─ For å oppsummere er vi godt posisjonert til å kapitalisere på overgangen til økt netthandel, og jeg er trygg på at vi har en solid kommersiell plan og et produktsortiment som gir våre kunder en attraktiv kjøpsopplevelse. Vår utvikling i andre kvartal er et resultat av vår effektive drift, sterke markedsposisjon og gode markedsutsikter, avslutter konsernsjef Lars Olav Olaussen.

Konsernsjef Lars Olav Olaussen og Finansdirektør Krister Pedersen holder en presentasjon av resultatene for andre kvartal 22. juli kl 08:00.

Presentasjonen blir strømmet direkte. For å registrere deg og se presentasjonen benytt følgende link; https://events.webcast.no/viewer-registration/3kBysTKC/register.

Spørsmål kan stilles ved å benytte Q&A funksjonen i tjenesten og vil bli besvart etter presentasjonen.

Se vedlagte kvartalsrapport og presentasjon som vil bli gjennomgått i dagens presentasjon.

For ytterligere spørsmål kontakt:

Kristin Hovland, Kommunikasjonssjef
+47 98 65 28 60

Kristin.Hovland@komplett.com

Krister Pedersen, Finansdirektør (CFO)
+47 95 24 50 37

Krister.Pedersen@komplett.com

Om Komplett ASA
Komplett er et ledende netthandelsselskap innen forbrukerelektronikk og IT-produkter som opererer i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet betjener kunder innen privathusholdninger (B2C), forretningsmarkedet (B2B) og distribusjon og fokuserer på å levere de beste kundeopplevelsene basert på dedikert produktkunnskap, ekspertise og kundeengasjement. Komplett har en effektiv og skalerbar forretningsmodell som støtter kostnadslederskap og gir et konkurransedyktig produkttilbud. 

Abonner

Multimedia

Multimedia