Q4-21: Økt lønnsomhet på tross av noe motvind i forbrukermarkedet

Report this content

Sandefjord, 9. februar 2022: I fjerde kvartal forbedret Komplett resultatmarginen fra 3,4 prosent i Q4 2020 til 3,6 prosent i Q4 2021. Forretningssegmentene B2B og Distribusjon leverte rekordresultater for kvartalet, mens B2C så en nedgang på 12 prosent fra Q4 2020 som følge av avtakende markedsvekst, komponentmangel og utfordringer i forsyningskjeden i noen nøkkelkategorier. Over en toårsperiode har B2C hatt en inntektsvekst på 17 prosent.

Totalinntektene for gruppen i fjerde kvartal endte på 3 292 millioner kroner, en fire prosents nedgang fra fjerde kvartal i 2020. Over de siste to årene har gruppens inntekter i fjerde kvartal økt med 35 prosent. På tross av en nedgang i totalinntektene er driftsresultatet på 118 millioner kroner, det samme som for fjerde kvartal 2020. 

Styret foreslår et utbytte per aksje på 2,90 kroner.

Gruppen økte inntektene til 11 milliarder kroner gjennom 2021, tilsvarende en vekst på 12 prosent fra året før. I et toårsperspektiv har årsinntektene økt med 46 prosent. Både B2B og Distribusjon nådde viktige milepæler med årsinntekter som oversteg 1,5 milliarder kroner for B2B og 3 milliarder kroner for Distribusjon.

“Overordnet ser vi en positiv trend i ehandel, og på tross av utfordringer i forsyningskjeden og komponentmangel økte vi inntektene med 12 prosent i 2021. Denne veksten ble i hovedsak drevet av sterk fremgang i forretningsområdene B2B og Distribusjon. I B2C-segmentet gikk inntektene noe tilbake i fjerde kvartal etter en periode med rekordhøy etterspørsel. Dette forretningsområdet, spesielt kategoriene gaming og komponenter, ble spesielt hardt rammet av de nevnte begrensningene i forsyningskjeden, sier administrerende direktør Lars Olav Olaussen.

«Vi fortsatte å styrke vår kostnadsledende posisjon gjennom 2021. Konsernets skalerbare forretningsmodell og effektivitetsforbedringer resulterte i driftskostnader på 9,7 prosent av inntektene for 2021, tilsvarende en forbedring på 0,9 prosentpoeng fra 2020, legger Lars Olav Olaussen til.

Dette resulterte i en vekst på 41 prosent i justert driftsresultat for 2021, som igjen tilsvarer en vekst i justert driftsresultatmargin på 0,7 prosentpoeng.

«Fremover forventer vi at nettmigrasjonen vil fortsette, og vi er godt posisjonert for å fortsette å øke vår markedsandel. Selv om de underliggende driverne for virksomheten fortsatt er sterke, forventer vi at begrensningene i forsyningskjedene vil fortsette å påvirke markedsdynamikken også i 2022, spesielt innenfor gaming og komponenter. Eksponeringen vår balanseres imidlertid av vår forretningsmodell med tilstedeværelse i flere kanaler.

Ved hjelp av sterk kommersiell gjennomføring og en effektiv og skalerbar forretningsmodell, skal vi fortsette å styrke vår posisjon som den ledende nordiske online-first forhandleren,” sier Lars Olav Olaussen.

Vedlagt er delårsrapporten for fjerde kvartal i tillegg til presentasjonsmaterialet.

Resultatene for fjerde kvartal vil bli presentert av administrerende direktør Lars Olav Olaussen og CFO Krister Pedersen 9. februar 2022 kl. 09:00 på Felix Konferansesenter på Aker Brygge. I tillegg til den fysiske presentasjonen i Oslo kommer eventet til å streames live.

Bruk følgende link for å registrere deg og se webcasten:

https://events.webcast.no/viewer-registration/nIYzmINK/register

Spørsmål fra publikum adresseres mot slutten av presentasjonen.

Et opptak av presentasjonen vil bli lagt ut raskt etter at webcasten er avsluttet.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kristin Hovland, Kommunikasjonssjef
+47 98 65 28 60
Kristin.Hovland@komplett.com

Per Christian Brander, Head of Investor Relations
+47 40 63 63 49

PerChristian.Brander@komplett.com

Om Komplett ASA
Komplett er et ledende netthandelsselskap innen elektronikk og IT-produkter som opererer i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet betjener kunder innen forbrukermarkedet (B2C), forretningsmarkedet (B2B) og distribusjon og fokuserer på å levere de beste kundeopplevelsene basert på dedikert produktkunnskap, ekspertise og kundeengasjement. Komplett har en effektiv og skalerbar forretningsmodell som støtter kostnadslederskap og gir et konkurransedyktig produkttilbud.