Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Den 31. mars 2016 kl 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA på Felix konferansesenter i Oslo. Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

Media:

Fredrik Tangeraas, Director, Corporate Communications

Phone: +47 32 77 05 35; Mobile: +47 92464699

Investors / analysts:

Philippe Toth, Sr. Vice President, Business Development & Investor Relations

Phone: +47 32 77 05 03; Mobile: +47 98214021

Abonner

Dokumenter og linker