195 millioner kroner til CROWS-programmet

KONGSBERG har mottatt en bestilling på leveranser til CROWS II programmet til en verdi av 195 millioner kroner.

 Ordren med det amerikanske forsvaret, som gjelder leveranse av reservedeler, er en del av utvidelsen av den eksisterende rammeavtalen på CROWS II som ble meldt til Oslo Børs 4. juli 2012.
CROWS II rammeavtale ble første gang meldt til Oslo Børs 22. august 2007.

CROWS er et felles anskaffelsesprogram for våpenstasjoner til US Armys kjøretøyprogrammer. En felles løsning vil gi betydelig effektivitetsgevinst
i forhold til beskyttelse, opplæring, support og videreutvikling.

Våpenstyringssystemet Protector gir beskyttelse til militære mannskaper ved at kjøretøyets våpen kan opereres fra en beskyttet posisjon inne i kjøretøyet.

For ytterligere opplysninger, kontakt: Direktør Egil Haugsdal, Kongsberg Protech Systems, telefon: 32 28 77 20.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har ca 6 700 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2011 driftsinntekter på 15,1 milliarder kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker