2016 - Et begivenhetsrikt år for Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen har i 4. kvartal 2016 driftsinntekter på NOK 3.952 millioner og EBITDA på NOK 334 millioner. For 2016 har konsernet driftsinntekter på NOK 15.845 og en EBITDA på NOK 1.217 millioner. I 2016 ble det tatt betydelige strategiske grep, inkludert oppkjøpet av 49,9 prosent av den finske forsvarsleverandøren Patria og etableringen av Kongsberg Digital.

Sammenlignet med 4. kvartal 2015 har Kongsberg Gruppen en reduksjon i driftsinntektene på 13,5 prosent. Reduksjonen kommer primært fra de offshorerelaterte delene av konsernet hvor det har vært en reduksjon i driftsinntekter på 35 prosent. EBITDA-marginen er 8,5 prosent i kvartalet, mot 10,8 prosent i 4. kvartal 2015.

- Vi har opplevd en negativ utvikling innen offshore, men samtidig har våre forsvars- og romfartsvirksomheter og de ikke-offshorerelaterte delene av vår maritime virksomhet utviklet seg positivt. Det er gjennom året tatt flere viktige strategiske grep som vil bidra til fremtidig vekst, inkludert oppkjøpet av 49,9 prosent av den finske forsvarsleverandøren Patria, justeringer i kapasitet og organisasjonsmodell i Kongsberg Maritime, samt etableringen av Kongsberg Digital. 2016 var et begivenhetsrikt år for Kongsberg Gruppen, og vi er som følge av grepene vi har gjort godt posisjonert for fremtidige muligheter, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Gode resultater og utsikter for forsvarssegmentene
Kongsberg Defence Systems leverte et 4. kvartal med driftsinntekter på NOK 1.194 millioner og EBITDA på NOK 273 millioner. EBITDA inkluderer NOK 63 millioner i resultatandel fra Patria. Totalt for året hadde forretningsområdet driftsinntekter på NOK 4.336 millioner, en oppgang på 4,5 prosent fra 2015. EBITDA er på NOK 801 millioner, inkludert NOK 143 millioner i resultatandel fra Patria.

- Kongsberg Defence Systems har hatt et godt år med leveranser på plan og økte driftsinntekter og resultater. Det er også svært gledelig å se at Patria leverer et godt 2016, sier Håøy.

Kongsberg Protech Systems hadde driftsinntekter på NOK 559 millioner i 4. kvartal og EBITDA på NOK 23 millioner. Driftsinntektene for 2016 er på NOK 2.096 millioner, opp 18 prosent fra 2015.

- Totalt sett ble 2016 et år med økte driftsinntekter og signering av kontrakt og oppstart av leveranse for MCT-30 Medium Caliber for Kongsberg Protech Systems. Det ble levert over 800 nye våpenstasjoner i 2016, noe som er tilnærmet en dobling fra 2015. Fremover økes leveransetakten på MCT-30 til den amerikanske hæren, og vi ser betydelige nye muligheter i dette segmentet, sier Håøy.

Offshorerelatert virksomhet trekker ned Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritimes driftsinntekter var i 4. kvartal på NOK 2.059 millioner, noe som er en svekkelse mot tilsvarende kvartal i 2015, men en økning fra 3. kvartal 2016. EBITDA i kvartalet er på NOK 69 millioner, inkludert NOK 44 millioner i restruktureringskostnader.

For 2016 er driftsinntektene på NOK 8.597 millioner, ned 15,7 prosent fra 2015. EBITDA-marginen er på 3,4 prosent. Nedskrivninger og restruktureringskostnader påvirker resultatet negativt med NOK 481 millioner.

- 2016 har vært et krevende år for de deler av Kongsberg Maritime som er eksponert mot offshoremarkedet. I tillegg har det vært noe svakere marked innen handelsflåtesegmentet. Vi har imidlertid gjort en rekke grep for å tilpasse oss markedet, inkludert kapasitetstilpasninger og organisasjonsendringer, men også betydelige investeringer i utvikling av nye prioriterte produkter og løsninger. Innen de segmentene som ikke er direkte påvirket av nedgangen i offshoremarkedet har det vært et godt år, og fremover ser vi mange muligheter for blant annet våre nye integrerte konseptløsninger, sier Håøy.

NOK 450 millioner i utbytte
Styret foreslår overfor generalforsamlingen 26. april 2017 å betale utbytte for regnskapsåret 2016 på NOK 3,75 per aksje. Utbyttet utgjør 50,2 prosent av ordinært årsresultat før nedskrivninger, og 68,9 prosent av ordinært årsresultat.

For å lese mer, besøk www.kongsberg.com/ir for å se hele rapporten.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 991 11 916.
Ronny Lie, Chief Communications Officer, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 916 10 798.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 200 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2016 driftsinntekter på 15,8 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner