Amerikansk klimaprosjekt satser på KONGSBERG-teknologi

Kontrakten mellom KONGSBERG og det amerikanske Ocean Observatories Initiative (OOI) ble inngått 15.mai i år. Ved hjelp av ekkolodd fra KONGSBERG kan forskerne studere marine pattedyr som hval, fisk og plankton , de kan overvåke klimavariasjoner i økosystemene under vann.

OOI er et kabelbasert nettverk med vitenskapelige sensorer for overvåking av havmiljø. Alt fra fiske- og planteliv, til kjemiske,  fysiske og geologiske endringer skal måles.

- Med globale endringer i klima er det viktig at forskere vet så mye som mulig om livet under vann og eventuelle endringer. Denne type teknologi bidrar til å gi innblikk i hvilke endringer som faktisk skjer over tid, sier marinbiolog og business development manager, Frank Reier Knudsen i Kongsberg Maritime (KM).

- Dette er viktig informasjon for eksempel for å kunne sette inn nødvendige globale tiltak for å beskytte det store mangfoldet under vann, fortsetter Reier Knudsen.

Det er ikke bare langs den amerikanske kysten miljøeksperter bygger opp denne type overvåkingsnettverk. Blant annet utenfor Australia , Canada, Afrika og i våre egne nordlige farvann utenfor Lofoten, finnes tilsvarende initiativ. Norwegian Ocean Observatory Network (NOON), som Kongsberg Maritime også er involvert i, er et prosjekt for å overvåke de sammensatte miljø- og klimaendringene under global oppvarming. Her bidrar KM blant annet med fjernstyrte undervannsfarkoster (AUV) og satellitt-overvåking.

Forskningsmaterialet gjør det mulig å se på endringer over tid i hele økosystmet  og hvordan dette henger sammen med havstrømmer, kommersielt fiske, installasjoner og mulige påvirkninger fra offshore-industri.
- For Kongsberg Maritime er kontrakten med OOI spennende å være med på. Det er også en viktig mulighet for testing av våre tekniske løsninger for miljøovervåking gjennom reelle applikasjoner i samarbeid med andre. Kontrakten vil gi oss verdifulle erfaringer for å kunne bygge videre på vår løsning for å møte framtidige scenoario og krav til overvåking. Samtidig er det flott at det blir mer synlig hvilken teknologi og kompetanse KONGSBERG har innenfor dette området, sier Arild Brevik, Business Development Subsea Environmental Monitoring.

Den tekniske løsningen som leveres gjennom OOI-kontrakten er en del av KONGSBERGS totale løsning for subsea miljøovervåking. Løsning omfatter stasjonære og mobile sensorplattformer , integrerte subsea sensornettverk  og topside systemer.
-  De tekniske løsningene er i stadig videreutvikling. Vi ser frem til samarbeide med amerikanske aktører innen for OOI, avslutter Brevik.

For ytterligere informasjon:
Arild Brevik
Manager Business Development Subsea Environmental Monitoring
+47 90 50 2000

Frank Reier Knudsen
Marine Biologist Business Development Subsea Environmental Monitoring
+ 47 99 21 4001

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker