Åpnet maritim milepæl

For å være enda nærmere kundene, har Kongsberg Maritime nå åpnet en stor fabrikk i Kina.

Tidlig torsdag morgen norsk tid, ble den 25.000 kvadratmeter store fabrikken i Zhenjiang offisielt åpnet med flere representanter fra både KONGSBERG og kinesiske myndigheter til stede.

-  Åpningen av den store og fremtidsrettede fabrikken er en viktig milepæl for konsernet. Dette er en av de største norske etableringene i Kina. Vi legger grunnlaget for en videre utvikling som vil gå i flere trinn og bety mye for vår posisjon i det viktige markedet, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen ASA.

Fabrikken skal huse datterselskapene Kongsberg Maritime China Jiangsu (KMCJ) og Kongsberg Maritime China Zhenjiang. Avdelingen i Jiangsu produserer temperatur- og trykksensorer for hovedmotorer på skip og system for å styre skipene, mens Zhenjiang produserer skipstavler og transformatorer for det maritime markedet. Denne produksjonen kommer nå under samme tak.

-  Produksjonen av maritime skipstavler er viktig i Kina. Kineserne ønsker å kjøpe komplette elektropakker. Det kan vi tilby dem nå, sier Kjetil Lund, direktør for Kongsberg Maritimes virksomhet i Kina.

300 ansatte

Rundt 80 millioner kroner er investert i den nye fabrikken i Zhenjiang, ifølge Lund. Til sammen 300 personer jobber der i dag, men ifølge Kina-direktøren vil antallet ansatte øke med rundt 50 i løpet av det neste året. Håvard Johnsen fra Trondheim leder KMCJ og Dagfinn Müller fra Kongsberg Maritimes kontor i Horten er deputy general manager for skipstavleproduksjonen. Som utstyrsleverandør til skipsbyggingsindustrien, er det viktig for Kongsberg Maritime å være nær de gigantiske verftene i Kina. Nasjonen er verdens tredje største skipsfartsnasjon.

-  Det er viktig for markedet i hele Asia at vi er til stede i Kina. Ved fabrikken kommer vi også til å produsere for salg i viktige nasjoner som Korea og Singapore, fortsetter Kjetil Lund.

For å få gjennomslag i det kinesiske markedet, er det viktig å vise at kontaktene med kinesiske verft gir verdiskapning i Kina, ifølge Lund.

-  Tidligere ble det mekaniske arbeidet gjort hos forskjellige underleverandører i Trondheim. Nå gjør vi det selv ved den nye fabrikken, forklarer han.

Sektor i vekst

Den maritime og olje- og gass-relaterte virksomheten til Kongsberg Gruppen er i vekst. Det kom frem da konsernsjef Walter Qvam la frem kvartalsresultatene på Aker Brygge forrige fredag. Kongsberg Martime kunne vise til vekst i omsetningen og resultat sammenliknet med året før, og ordrereserven er økt. I følge Qvam er KONGSBERGs posisjon i det maritime markedet styrket etter finanskrisen. Et godt inngrep med offshoreprosjektene som kontraheres og økende markedsandeler innen leveranser av utstyr til handelsflåten har bidratt til et økende aktivitetsnivå, spesielt i Asia.

-  Denne fabrikken vil i betydelig grad legge til rette for å fortsette denne gode utviklingen, avslutter Qvam.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker