Arctic Wind velger Kongsberg EmPower

Arctic Wind velger Kongsberg Renewables Technologys nyutviklede wind farm management system, «Kongsberg EmPower», for overvåkning og driftsstøtte av selskapets vindpark på Havøygavlen. I tillegg skal Kongsberg Renewables Technology bidra til utviklingen av nye drifts- og vedlikeholdsrutiner ved vindparken.

Kongsberg EmPower er et nyutviklet turbinuavhengig beslutningsstøttesystem basert på Kongsberg Gruppens brede erfaring med automasjon og beslutningsstøttesystemer innen forsvar, maritim sektor og offshore olje og gass. Funksjonaliteten overgår den man finner hos dagens systemer for overordnet styring og datainnhenting for vindparker.

Systemet som leveres til Arctic Wind vil ha hovedfokus på overvåkning av vindparken, samt tilstandsbasert vedlikehold. I avtalen ligger det også en opsjon om å kjøpe en dedikert modul som kan predikere forventet produksjon, samt en egen modul som optimaliserer parkens drift med tanke på «turbin wake».

Verdens nordligste vindpark
Systemet skal installeres i Havøygavlen vindpark, som ligger i Måsøy kommune mellom Hammerfest og Nordkapp. Havøygavlen er verdens nordligste vindpark med svært krevende værforhold med ekstrem vind og kaldt klima. Vindparken består av totalt 16 vindturbiner med en total kapasitet på 40MW. Dette gir en årlig kraftproduksjon på om lag 120 GWh. Vindparken har vært i drift siden 2003.

Basert på tilstandsdata levert fra Kongsberg EmPower, kan Arctic Wind lettere tilpasse sitt vedlikehold til det faktiske behovet i vindparken. I samarbeid med Kongsberg Renewables Technology vil Arctic Wind utarbeide nye rutiner og prosedyrer som, basert på data fra Kongsberg EmPower, har som målsetning å redusere vedlikeholdskostnadene for vindparken.

- Gjennom dette nye driftstøtte systemet forventer vi å kunne predikere vårt vedlikeholdsbehov med større nøyaktighet og derav kunne planlegge våre aktiviteter med større presisjon. Drift av vindturbiner i arktiske forhold krever stor grad av forutsigbarhet, da de klimatiske forholdene gir oss begrenset handlingsrom i forhold til når og hvordan vi kan gjennomføre våre operasjoner på turbinene, sier Egon Leonardsen, administrerende direktør i Arctic Wind AS

- Vi ønsker også å videreutvikle vår vindkraftoperasjonsmodell og vi ser på Kongsberg Renewables Technology som en god samarbeidspartner i så henseende gjennom deres erfaring fra drift og vedlikehold styring av vindkraft, sier Leonardsen.

- Vi er svært fornøyd med avtalen med Arctic Wind. Arctic Wind er en kunde som stiller strenge krav til turbinenes produksjon og som har en klar målsetting om å redusere sine kostnader knyttet til drift og vedlikehold. Kongsberg EmPower blir en viktig brikke for å oppnå disse målene, og vi ser frem til å påbegynne arbeidet og å jobbe tett sammen med verdens nordligste vindpark, sier Kristian Holm, administrerende direktør i Kongsberg Renewables Technology.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Kristian Holm, Administrerende Direktør, Kongsberg Renewables Technology AS, +47 918 33 121, kristian.holm@kongsberg.com

Arctic Wind AS er eier av Havøygavlen vindpark lokalisert 10 mil sør for Nordkapp. Arctic Wind er heleid av Finnmark Kraft. Selskapet er lokalisert i Havøysund i Måsøy kommune.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 700 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2014 driftsinntekter på 16,6 milliarder kroner.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia