ENDRINGER I KONSERNLEDELSEN

Kongsberg Gruppen ASA kan i dag melde om flere endringer i konsernledelsen.

Hans-Jørgen Wibstad blir ny finansdirektør (CFO) i Kongsberg Gruppen ASA
Hans-Jørgen Wibstad (47) er ansatt som Executive Vice President og finansdirektør (CFO) i teknologikonsernet KONGSBERG, og vil inngå i selskapets konsernledelse. Han kommer fra stillingen som finansdirektør i STX Europe og har bred erfaring fra flere lederstillinger, både som finansdirektør og administrerende direktør i norske og internasjonale shipping- og offshoreselskaper. Wibstad vil ta over etter Arne Solberg den 1. januar 2012. Solberg går over i en ny rolle, der han vil arbeide med ulike konsernprosjekter.
- Vi er meget fornøyde med at Hans-Jørgen blir vår nye finansdirektør og ser frem til å få ham med på laget fra nyttår, sier konsernsjef Walter Qvam.

Hilde Øygarden er utnevnt som konserndirektør for strategi og analyse
Hilde Øygarden (46) er blitt utnevnt som konserndirektør (EVP) med ansvar for strategi og analyse, og medlem av konsernets ledergruppe fra 1. januar 2012. Øygarden har mangeårig erfaring fra konsernrelaterte roller i KONGSBERG, og kommer fra stillingen som leder for økonomi og rapportering.
- Hilde vil tilføre vårt strategi- og analysearbeid betydelig kapasitet, kunnskap og erfaring, kommenterer konsernsjef Walter Qvam.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, mobil 916 10 798

Jan Erik Hoff, Direktør Investor Relations, mobil 991 11 916.

**

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. I 2010 hadde konsernet driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner. Selskapet har 6472 medarbeidere i mer enn 25 land.

**

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker