Equinor utvider eksisterende avtale med KONGSBERG med teknologi-leveranser til fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen

Equinor har tildelt Kongsberg Maritime (KONGSBERG) kontrakten for leveranse av sikkerhets- og automasjonssystemet (SAS) til fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen på norsk sokkel.

Valget av KONGSBERG som leverandør til fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen bekrefter selskapets posisjon som teknologipartner i prosjektet. Equinor Energy AS (da Statoil) tildelte i 2014 også KONGSBERG leveransene av forprosjekteringen (FEED – Front End Engineering Design) og SAS-løsningen til de fire plattformene i fase 1 av utbyggingen.

Fase 2-avtalen inneholder leveranse av SAS og digitalisering for en ny prosessplattform som er planlagt idriftsatt i 2022. KONGSBERG vil i tillegg utvide og utføre modifikasjoner på allerede leverte systemer for feltsenteret, samt levere topside kontrollsystem for tre subsea tie-backs og tekniske løsninger for styring av landstrøm fra Haugsneset utenfor Haugesund.

- Dette er en betydelig kontrakt for KONGSBERG, og styrker ytterligere vår posisjon i markedet som nøkkel-leverandør av automasjons- og sikkerhetsløsninger til offshore, olje- og gassproduksjonsmarkedet. Vi er fornøyd med at Equinor Energy AS utvider kontrakten til fase 2 av utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet, og ser frem til et nært samarbeid med Equinor og deres hovedkontraktører for å sikre optimal leveranse til prosjektet, sier Egil Haugsdal, Administrerende Direktør i Kongsberg Maritime.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Gunvor Hatling Midtbø, VP Communication 
Kongsberg Maritime
Tel: +47 9921 4209
gunvor.hatling.midtbo@km.kongsberg.com

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia