Etablerer Kongsberg Digital

Kongsberg Digital blir nytt datterselskap i Kongsberg Gruppen. Selskapet skal ledes av konserndirektør Hege Skryseth og blir et ledende industrielt softwaremiljø med om lag 450 ansatte.

- Vi står i begynnelsen av betydelige endringer som følge av digitalisering av industrielle prosesser. Teknologier som Tingenes Internett, Big Data, automatisering og robotisering vil medføre betydelige endringer for industri så vel som for offentlig sektor. Kongsberg Gruppen er allerede et digitalt konsern med verdensledende produkter innen sensorteknologi, elektronikk, programvareutvikling og behandling av store datamengder. Med etableringen av Kongsberg Digital tar vi et viktig steg i konsernets strategi for utvikling av neste generasjons digitaliserte produkter og tjenester, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Ledende digital kompetanseenhet i konsernet
Datterselskapet Kongsberg Digital vil fra starten bestå av om lag 450 ansatte fra eksisterende software- og simuleringsmiljø i Kongsberg Oil & Gas Technologies og Kongsberg Maritime. Fra starten har dermed Kongsberg Digital en betydelig portefølje og omsetning fra avanserte data-, software- og simulerings-produkter. I tillegg vil Kongsberg Digital ha konsernansvaret for utvikling av nye digitale løsninger og tilhørende teknologiallianser.

- Om lag 70 prosent av Kongsberg Gruppen handler i en eller annen form om software. Vi ser betydelige muligheter for oss i det teknologiskiftet som nå skjer, både i Norge og internasjonalt. Kongsberg Digital vil være et samlingspunkt for utviklingen av digitale produkter og løsninger, og en viktig pådriver for konsernets digitalisering som helhet. I tillegg vil selskapet ta frem nye løsninger og etter hvert etablere posisjoner i nye markeder. Dette vil sikre at våre kunder også i fremtiden vil ha tilgang til verdensledende teknologi, sier Qvam.

Hege Skryseth leder satsningen
Hege Skryseth blir administrerende direktør for selskapet. Skryseth vil også ha rollen som Chief Digital Officer for Kongsberg Gruppen og hun vil rapportere til konsernsjef.

- Det er en spennende portefølje av produkter og tjenester som jeg nå overtar ansvaret for. Dette er også en betydelig satsning, både i norsk og internasjonal sammenheng, som jeg ser veldig frem til å lede. Kongsberg Gruppen er godt posisjonert for det digitale industrielle skiftet med ledende teknologimiljøer innen maritime, olje og gass, romfart og forsvar. Med denne satsningen ønsker vi å skape en samlende kraft for å tilby våre kunder og samarbeidspartnere enda bedre og verdiøkende tjenester basert på eksisterende og fremtidig teknologi, sier Skryseth.

Kongsberg Gruppen har i dag tett samarbeid med flere ledende miljøer på digitalisering, både innen akademia og forskning, og gjennom konsernets omfattende nettverk av leverandører og kunder i Norge og i utlandet.

- Vi vil jobbe tett med en rekke ledende kompetansemiljøer for sammen å skape unike løsninger innenfor industriell digitalisering, sier Skryseth.

Ytterligere detaljer om Kongsberg Digital vil presenteres på konsernets presentasjon av 4.kvartals- og foreløpig årsresultat i Vika Atrium, Oslo, klokken 08:15 i dag (11.februar). Hege Skryseth vil være tilstede på presentasjonen. Presentasjonen sendes også på webcast. For å følge webcast og lese hele rapporten, vennligst besøk: www.kongsberg.com/ir

For ytterligere informasjon, kontakt:
Hege Skryseth, Konserndirektør, Kongsberg Gruppen, Tel: +47 905 51 525
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen, Tel: +47 916 10 798.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 700 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2015 driftsinntekter på 17,0 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia