Etablerer verdens første selskap for operasjon av autonome skip

Report this content

Wilhelmsen og Kongsberg inngår samarbeid for å ta neste steg innen autonom skipsfart ved å tilby en komplett verdikjede for autonome skip, fra design og styringssystem til operasjonell drift av fartøyene.

- Som en verdensledende maritim nasjon har Norge tatt en ledende posisjon innen utviklingen av autonome skip. Gjennom etableringen av det nye selskapet Massterly tar vi neste steg i denne utviklingen ved å etablere infrastruktur og tjenestetilbud for å utvikle og drifte fartøyene, samt avanserte logistikkløsninger tilknyttet maritime, autonome operasjoner. Dette selskapet vil redusere kostnader i alle ledd og være aktuelt for alle selskaper som har et transportbehov, sier Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i Wilhelmsen.

Selskapet vil ha egne landbaserte kontrollsentere for å overvåke og drifte autonome fartøy som seiler i Norge og internasjonalt. Med tilsammen 360 års erfaring, vil Massterly nyttiggjøre seg av Kongsberg Gruppens unike teknologiske kompetanse og løsninger, og Wilhelmsens verdensledende erfaring fra logistikk og maritime operasjoner. Posisjonen som ledende maritim nasjon skaper også muligheter for Norge i utviklingen av neste generasjons maritime personell.

- Autonomi og fjernstyrte operasjoner er en viktig utvikling for maritim industri. Norge har tatt en ledende posisjon, noe som har vært mulig som følge av et tett samarbeid mellom norsk maritim klynge og norske myndigheter. De siste årene har det vært en rivende utvikling og vi har betydelig pågang fra kunder over hele verden, fra tradisjonell maritim industri og fra andre. Når autonome skip om kort tid blir en realitet vil Massterly være avgjørende for å digitalisere infrastrukturen og driften, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

I mai 2017 ble skipet «Yara Birkeland» annonsert. Skipet blir verdens første autonome, helelektriske containerskip, og skal i løpet av 2020 være i autonom operasjon mellom Yaras produksjonsfasiliteter på Herøya og havnene Brevik og Larvik. Massterly kan levere og operere autonome fartøy som Yara Birkeland.

- Foreløpig er vi helt i starten av denne utviklingen, men vi ser og tror at det vil være et betydelig marked for denne typen tjenester i nær fremtid. I første rekke er det nærskipsfarten som vil ta i bruk autonome skip. Dette innebærer også økt konkurransekraft for å flytte transport fra vei til sjø. Massterly vil tilby miljøvennlig transport med null eller særdeles lave utslipp. Gevinstene er økt effektivitet og reduksjon av klimautslipp. For Norge som en havnasjon vil dette bli et viktig bidrag for å nå FNs internasjonale bærekraftsmål, sier Wilhelmsen.

Det nye joint venture-selskapet vil ha kontor på Lysaker, fullt operativt fra august 2018. For mer informasjon, se: www.massterly.com

For ytterligere informasjon, kontakt:
Marius Steen, kommunikasjonssjef, Wilhelmsen, Tel.: (+47) 959 65 379.
Gunvor Midtbø, kommunikasjonssjef, Kongsberg Maritime, Tel.: (+47) 992 14 209.

WILHELMSEN (OSE-ticker: WWI) er en global maritim industrigruppe opprettet i 1861. Med tilstedeværelse i over 2 200 havner globalt, er Wilhelmsen verdens største maritime nettverk. Vi leverer produkter og tjenester til over halve verdens handelsflåte, og vi supplerer mannskap og gjør teknisk drift av komplekse skip. Vi utvikler også nye og spennende løsninger som former den maritime industrien for fremtiden. Våre investeringer søker å oppnå og utvikle nye muligheter innen energi-, offshore- og den maritime industrien. Med tusenvis av kolleger i flere enn 70 land tar vi kompetanse, bærekraft, innovasjon og banebrytende kundeopplevelser et steg videre. For mer informasjon, se www.wilhelmsen.com. Følg oss på Twitter, Facebook, LinkedIn og Instagram: @wilhelmsengroup

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.  

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia