Første kvartal 2017 preget av viktige avtaler og hendelser

Report this content

Kongsberg Gruppen har i første kvartal driftsinntekter på NOK 3.721 millioner og EBITDA på NOK 339 millioner. I årets første måneder har det langsiktige potensialet innen forsvar blitt bekreftet, og det er inngått flere viktige avtaler for maritime og digitale løsninger. Samtidig er enkelte markeder fortsatt krevende.

Driftsinntektene i årets første kvartal er 14,3 prosent lavere enn samme kvartal 2016, mens EBITDA-marginen er på 9,1 prosent, ned fra 9,4 prosent i første kvartal i fjor. Omsetningsreduksjonen skyldes i hovedsak det krevende offshoremarkedet som medfører en nedgang i Kongsberg Maritimes driftsinntekter på 26,2 prosent. Kongsberg Defence Systems har omsetningsvekst på 18,1 prosent. Som følge av lavere leveransevolum for våpenstasjoner har Kongsberg Protech Systems på NOK 120 millioner lavere omsetning.

Ordreinngangen er NOK 3.451 millioner, noe som gir en ordrereserve ved utgangen av kvartalet på NOK 16.672 millioner.

- Resultatet i første kvartal er som ventet noe lavere enn samme kvartal i fjor. Selv om enkelte av Kongsberg Maritimes markeder fortsatt er krevende, er trenden sammenlignet med de to foregående kvartalene positiv med tanke på kostnadsutvikling og lønnsomhet for forretningsområdet. Kongsberg Defence Systems har et godt kvartal med vekst i alle divisjoner og et godt driftsresultat. Kongsberg Protech Systems’ reduksjon i omsetning skyldes i hovedsak normale kvartalsvise svingninger i leveransevolum, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Viktige avtaler og hendelser
Årets første
kvartal inneholdt flere viktige hendelser og avtaler for konsernets forsvarssegment. Regjeringen annonserte at Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner innenfor ubåtområdet, og at det initieres et omfattende industrisamarbeid om ubåt- og missilleveranser. Forsvarsdepartementet annonserte i kvartalet beslutningen om å gjennomføre Kampluftvernprosjektet til Hæren i en direkteanskaffelse med Kongsberg Defence Systems. Australia signerte tidlig i andre kvartal kontrakt for integrasjon av ny sensorkapabilitet i Joint Strike Missile og kunngjorde kort tid senere at de hadde valgt NASAMS luftvern.

Kongsberg Maritime signerte i kvartalet den første kontrakten på «Walk to Work»-konseptet med Olympic Shipping. Kongsberg Digital lanserte i kvartalet den digitale plattformen «Kognifai», og det er inngått samarbeidsavtale med Fred. Olsen Renewables og Statoil for test og verifikasjon av løsningen på Lista vindmøllepark. I tillegg kunngjorde Kongsberg Maritime nylig avtalen med Yara om verdens første helelektriske, autonome containerskip.

- Starten på 2017 har vært preget av mange positive hendelser. På forsvarssiden har både Tyskland og Australia bekreftet sin interesse for våre missiler, og det er signert en viktig samarbeidsavtale for ubåter med verdens ledende ubåtleverandør, thyssenkrupp Marine Systems. Begge deler vil medføre betydelig aktivitet for Kongsberg Gruppen de neste tiårene. Kongsberg Maritime og Kongsberg Digital har i kvartalet signert flere strategisk viktige kontrakter på nye, innovative og digitale løsninger som posisjonerer Kongsberg Gruppen i front for å utstyre eksisterende og neste generasjons fartøy, sier Håøy.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 991 11 916.
Ronny Lie, Chief Communications Officer, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 916 10 798.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2016 driftsinntekter på 15,8 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Abonner