Forsvaret anskaffer kampluftvern til Hæren

Under et pressemøte i dag annonserte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide beslutningen om å gjennomføre Kampluftvernprosjektet til Hæren i en direkte anskaffelse med KONGSBERG. Forsvarsmateriell starter dialog med KONGSBERG for å bestemme endelig konfigurasjon og systemløsning før leveransekontrakt inngås. Leveransene er planlagt å strekke seg fra 2018 til 2021.

Kampluftvern er et høymobilt kort-rekkevidde luftvernsystem basert på enkelte eksisterende elementer i dagens struktur, samt anskaffelse av enkelte nye komponenter. Systemet skal gjenbruke NASAMS kommando- og kontroll og dets unike nettverksløsninger.

KONGSBERG har vært leverandør av luftvernløsninger til Forsvaret gjennom mange tiår, fra kanonsystemer til dagens moderne NASAMS, og vært grunnlaget for betydelige kompetanseløft og spin-off til andre teknologiområder. Mobilt Kampluftvern til Hæren blir verdensledende med unike egenskaper til å bekjempe moderne luftbårne trusler, samt ha evne til å integrere seg i nettverk med andre sensorer og våpen.

- NASAMS er et meget viktig produkt for KONGSBERG og et av de mest suksessfulle internasjonalt. Vi er veldig fornøyd med å bli valgt som leverandør av kampluftvern til Hæren. Dette vil tilføre luftvernmiljøet ytterligere kapasiteter som Norge har behov for. Samtidig vil det sikre arbeidsplasser i Kongsberg og for et stort antall underleverandører i Norge, sier Eirik Lie, administrerende direktør Kongsberg Defence Systems.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Eirik Lie, administrerende direktør, Kongsberg Defence Systems, Tel.: 917 04 933

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 300 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2015 driftsinntekter på 17,0 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia