Geir Håøy blir ny konsernsjef i KONGSBERG

- Konsernsjef Walter Qvam har informert styret at han ønsker å fratre som konsernsjef i juni, i henhold til den avtalen han har om mulighet for fratreden ved 63 år. Styret har gjennomført en grundig prosess for å finne ny konsernsjef og valget har falt på Geir Håøy som er nåværende leder i Kongsberg Maritime (KM), sier styreleder Finn Jebsen.

- KONGSBERG er inne i en periode med krevende utfordringer og mange muligheter. Geir Håøy utmerker seg med lang internasjonal og industriell erfaring og har i 5 år ledet KM som er KONGSBERGs største forretningsområde. Det er veldig gledelig at den beste kandidaten kom fra KONGSBERG. Vi legger stor vekt på internrekruttering og er godt fornøyd med at dette nå også har lykkes på toppnivået, sier Jebsen.

Geir Håøy er 49 år og ble ansatt i KONGSBERG i 1993 og har vært medlem av selskapets konsernledelse siden 2010.

- KONGSBERG har en solid markedsposisjon og teknologiplattform. Vi har over 7 700 kompetente medarbeidere og en sterk bedriftskultur. Vi skal fortsette å utvikle selskapet til det beste for våre eiere, kunder og ansatte. KONGSBERGs strategi er fremtidsrettet og ligger fast. Det er stort ansvar jeg nå påtar meg og jeg går til oppgaven med entusiasme og stor respekt, sier Geir Håøy, påtroppende konsernsjef i KONGSBERG.

- Walter Qvam har vært konsernsjef siden 2008. Styret vil benytte anledningen til å takke Qvam for hans innsats. Han har gjort en flott jobb og overlater selskapet i en meget god posisjon, sier Jebsen.

Styreleder Finn Jebsen har ledet et ansettelsesutvalg fra styret som har vært ansvarlig for søkeprosessen etter ny konsernsjef, med støtte fra en anerkjent headhunter.

- Vi har gjort et omfattende søk og vurdert mange kandidater, både kvinner og menn, i og utenfor selskapet. Kandidaten vi var på jakt etter måtte ha bred ledererfaring og kunnskap om flere av KONGSBERGs markeder. Det er avgjørende for å lykkes i denne jobben, sier Jebsen

Geir Håøy tiltrer som konsernsjef i juni.

For ytterligere informasjon:
Styreleder Finn Jebsen, Kongsberg Gruppen, Tel: +47 924 47 600
Kommunikasjonsdirektør Ronny Lie, Kongsberg Gruppen, Tel: +47 916 10 798

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 700 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2014 driftsinntekter på 16,6 milliarder kroner.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia