Geir Håøy tiltrer som konsernsjef i dag

Report this content

Som kunngjort i januar er Geir Håøy utnevnt som ny konsernsjef i Kongsberg Gruppen. Håøy tiltrer stillingen i dag, 6. juni 2016.

- KONGSBERG er inne i en periode med krevende utfordringer og mange muligheter. Geir Håøy utmerker seg med lang internasjonal og industriell erfaring og har i 5 år ledet KM som er KONGSBERGs største forretningsområde.  Det er veldig gledelig at den beste kandidaten kom fra KONGSBERG.  Vi legger stor vekt på internrekruttering og er godt fornøyd med at dette nå også har lykkes på toppnivået, sier Styreformann Finn Jebsen.

Geir Håøy er 50 år og ble ansatt i KONGSBERG i 1993 og har vært medlem av selskapets konsernledelse siden 2010 da han ble ansatt som ny administrerende direktør for Kongsberg Maritime.

- KONGSBERG har en solid markedsposisjon og teknologiplattform. Vi har over 7 700 kompetente medarbeidere og en sterk bedriftskultur. Vi skal fortsette å utvikle selskapet til det beste for våre eiere, kunder og ansatte. KONGSBERGs strategi er fremtidsrettet og ligger fast.  Det er stort ansvar jeg nå påtar meg og jeg går til oppgaven med entusiasme og stor respekt, sier Geir Håøy, påtroppende konsernsjef i KONGSBERG.

Les mer om Håøy og se video fra dagens nøkkeloverrekkelse.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: 916 10 798.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 700 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2015 driftsinntekter på 17,0 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia