God drift og sterk kontantstrøm i andre kvartal

Kongsberg Gruppen har god drift og sterk kontantstrøm i andre kvartal 2017. Betydelige restruktureringer innen konsernets maritime forretningsområde har gitt reduserte kostnader, samtidig som det tas viktige posisjoner innen fremtidsrettede maritime løsninger og konsepter. Konsernet er godt posisjonert på forsvarssiden, og ordrereserven ventes å øke de neste kvartalene som følge av økt ordreinngang innen dette området.

Kongsberg Gruppen har i andre kvartal driftsinntekter på NOK 3.733 millioner. Dette er på nivå med første kvartal, men en reduksjon på 9,5 prosent mot tilsvarende kvartal 2016. Reduksjonen skyldes i hovedsak Kongsberg Maritimes nedgang på 14,2 prosent mot andre kvartal 2016. EBITDA-marginen i kvartalet er på 5,5 prosent og inkluderer negative engangseffekter på NOK 128 millioner.

Ordreinngangen i kvartalet er på NOK 2.535 millioner, noe som gir en ordrereserve på NOK 15.308 millioner ved utgangen av kvartalet.

- Vi leverer et kvartal med god drift og driftsinntekter på nivå med foregående kvartaler, men med et svakere resultat som i stor grad er påvirket av negative engangseffekter. De siste kvartalene har vi gjort betydelige omstillingsgrep som har redusert kostnadene og forbedret kapitalbindingen. Ordrereserven er ved utgangen av kvartalet lavere enn hva vi har hatt de siste årene, men vi venter økt ordreinngang fra forsvarsområdene over de neste kvartalene, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Omstilling og posisjonering i Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritime økte driftsinntektene fra første kvartal med 11,4 prosent, hovedsakelig drevet av økt aktivitet i ettermarkedet og undervannssegmentet. Nedgangen på 14,2 prosent fra andre kvartal 2016 er i hovedsak som følge av reduksjon i produktleveranser til offshoremarkedet.

- Vi gjør betydelige grep for å være godt posisjonert og tilpasset både dagens maritime marked og mulighetene som ligger foran oss. I det korte bildet jobber vi med kontinuerlige grep innen kostnader og kapitalbinding for å sikre vår konkurransekraft, lønnsomhet og positiv kontantstrøm. I det lengre bildet fortsetter vi med innovasjon og omstilling for å styrke vår strategiske posisjon på fremtidsrettede løsninger og konsepter ytterligere, sier Håøy.

Forventer økt ordreinngang innen forsvar
Kongsberg Defence Systems’ driftsinntekter er 12,7 prosent høyere enn tilsvarende kvartal 2016. EBITDA-marginen er på 16,6 prosent. I første halvår har samtlige divisjoner i forretningsområdet inntekter på nivå med eller bedre enn samme periode i fjor.

Kongsberg Protech Systems’ inntekter er 18,4 prosent lavere enn andre kvartal 2016, noe som i hovedsak skyldes lavere leveransevolum for nye våpenstasjoner. Det svake resultatet i forretningsområdet inkluderer negative engangseffekter.  

- Innen våre forsvarsområder er det generelt god drift og de store prosjektene leveres på plan. Det er stor internasjonal interesse for blant annet våre missiler og luftvernsystemer, og vi er godt posisjonert for betydelige kontrakter, sier Håøy.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 991 11 916.
Ronny Lie, Chief Communications Officer, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 916 10 798.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2016 driftsinntekter på 15,8 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Abonner