God ordreinngang og kontantstrøm i fjerde kvartal

Report this content

Kongsberg Gruppen signerte nye ordre for NOK 5.015 millioner i fjerde kvartal, og hadde kontantstrøm på NOK 1.317 millioner. Akkumulert for 2017 har konsernet driftsinntekter på NOK 14.490 millioner, og EBITDA på NOK 1.279 millioner. Styret foreslår et utbytte på NOK 3,75 per aksje for regnskapsåret 2017.

Kongsberg Gruppen har i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 3.757 millioner, 4,9 prosent lavere enn samme kvartal i 2016. EBITDA for kvartalet er på NOK 459 millioner, noe som gir en margin på 12,2 prosent, en økning fra 8,5 prosent for tilsvarende periode i 2016. Ordreinngangen i 4. kvartal er NOK 5.015 millioner, som gir en ordrereserve ved utgangen av 2017 på NOK 15.629 millioner.

Akkumulert i 2017 er driftsinntektene på NOK 14.490 millioner, 8,6 prosent lavere enn 2016. Konsernets forsvarsområde har driftsinntekter på linje med fjoråret. Reduksjonen i driftsinntekter er i hovedsak knyttet til Kongsberg Maritime og et svakt offshoremarked. EBITDA-marginen for konsernet er 8,8 prosent, sammenlignet med 7,7 prosent i 2016.

- 2017 har vært et år som kan beskrives med tre ord: tilpasning, leveranse og posisjonering. Vi har gjennomført store organisasjonsendringer både i de sivile og forsvarsrelaterte delene av Kongsberg Gruppen. I en periode med til dels store omstillinger har hovedfokuset vært å levere til kundens forventninger. Dette har vi lykkes med. Gjennomførte tiltak viser allerede resultateffekter i siste halvdel av 2017. Vi har også posisjonert oss inn mot både konkrete prosjekter og fremtidsrettede teknologier som vil være viktige for inntjeningen, spesielt på lengre sikt. Vi har gode ordreutsikter både i et kort og lengre tidsperspektiv. Samlet sett har vi bygget et godt grunnlag for solid og langsiktig vekst, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

NASAMS-ordre gir sterk ordreinngang for Kongsberg Defence & Aerospace
Kongsberg Defence & Aerospace har i 4. kvartal inntekter på NOK 1.683 millioner og en EBITDA-margin på 14,2 prosent. Ordreinngangen i kvartalet er på NOK 3.168 millioner, hvorav avtaler for luftvernsystemet NASAMS med Indonesia og Litauen stod for henholdsvis NOK 600 millioner og NOK 1.000 millioner. Akkumulert for året er inntektene på NOK 6.333 millioner og en EBITDA-margin på 11,1 prosent for konsernets forsvarsområde.

- Kongsberg Defence & Aerospace leverer et godt år resultatmessig, samtidig som vi har fått bekreftelser på flere av våre sterke posisjoner. Luftvernsystemer, missiler, fjernstyrte våpenstasjonsløsninger og kommando- og kontrollsystemer er eksempler på områder hvor vi er godt posisjonert for fremtidige muligheter, sier Håøy.

Styrket lønnsomhet og god ordreinngang i Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritime har i 4. kvartal inntekter på NOK 1.877 millioner, EBITDA-margin på 13 prosent og ordreinngang på NOK 1.693 millioner. Akkumulert for året har forretningsområdet driftsinntekter på NOK 7.429 millioner og EBITDA-margin på 8,6 prosent.

- Inntektene for både kvartalet og året er lavere, men trenden med styrket lønnsomhet fortsetter. Vi har de siste to årene gjennomført betydelige organisasjonsjusteringer og kapasitetstilpasninger, og utviklingen i 4. kvartal og 2. halvår som helhet viser at tiltakene begynner å gi positive effekter. Enkelte markeder er fortsatt utfordrende, men ny organisasjon og forretningsmodell har gjort Kongsberg Maritime mer robust, og bedre tilpasset dagens marked og forventet utvikling fremover, sier Håøy.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: + 47 991 11 916.
Ronny Lie, Chief Communications Officer, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: + 47 916 10 798.
 

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Abonner