Høy aktivitet i 3. kvartal

Kongsberg Gruppen har driftsinntekter i 3.kvartal på NOK 4.009 millioner som er på linje med tilsvarende kvartal i fjor. EBITDA-margin i kvartalet er på 10,5 prosent.

- Vi arbeider med betydelige kontrakter og muligheter, spesielt innen våre forsvarssegmenter. Samtidig er offshore og olje- og gass-segmentene våre preget av det lave investeringsnivået i denne industrien. Totalt har vi hatt et kvartal med høy aktivitet, men med svakere margin sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2014, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

- Vi fortsetter vår høye investering i utvikling av nye produkter og tjenester. Eksempelvis inngikk vi i dette kvartalet kontrakter for leveranse av autonome undervannsfarkoster til flere kunder og fjernstyrte tårn til norske flyplasser, to meget spennende produktområder som begge har et stort internasjonalt vekstpotensial, sier Qvam.

I Kongsberg Defence Systems følger leveranseprogrammene oppsatte planer. Driftsinntektene i kvartalet er på NOK 908 millioner, og på nivå med tilsvarende kvartal i 2014. Akkumulert i 2015 har forretningsområdet driftsinntekter på nivå med 2014 og en EBITDA-margin som er 1,5 prosentpoeng høyere enn på samme tidspunkt i fjor.

- Et solid kvartal med god EBITDA-margin. Det er høy markedsaktivitet inn mot store, potensielle, internasjonale programmer, sier Qvam.

Kongsberg Maritime har en ordreinngang på NOK 2.385 millioner. Ordreinngangen er diversifisert og kommer fra en rekke segmenter – offshore, merchant, undervannsteknologi, forskning og fiskeri. Den svakere EBITDA-marginen i kvartalet reflekterer blant annet økt satsning innen produktutvikling og endringer i prosjektsammensetningen.

- Også i dette kvartalet har det vært en god ordreinngang i Kongsberg Maritime, og underliggende drift er på linje med årets to første kvartaler. Vi forventer imidlertid at offshore og olje og gassmarkedene blir krevende fremover, noe som har medført at Kongsberg Maritime som tidligere meldt iverksetter justeringer av kapasiteten for å møte dette bildet, sier Qvam.

I Kongsberg Protech Systems er omsetningen på nivå med foregående kvartaler. Forretningsområdets markedsaktivitet inn mot flere større, potensielle programmer har i dette kvartalet blitt intensivert ytterligere. Konsernets minste forretningsområde, Kongsberg Oil & Gas Technologies, opplever fortsatt et meget krevende marked for sine nisjeprodukter, og arbeider kontinuerlig med tilpasning til denne markedssituasjonen.

For å lese hele kvartalsrapporten, vennligst besøk: www.kongsberg.com

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Erik Hoff, Direktør Investor Relations & Reporting, 991 11 916.
Johannes Dobson, Kommunikasjonsansvarlig, 906 77 262.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 800 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2014 driftsinntekter på 16,6 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner